Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

XI Olimpiada: Zapraszamy do udziału!

Hasło przewodnie tegorocznej edycji Olimpiady to: „Stop smogowi!”. Podczas pierwszych dwóch etapów konkursu uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę z zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Finaliści, którzy znajdą się w trzecim etapie, będą musieli przygotować autorski projekt. Dla każdego kto znajdzie się w finale będą czekały nagrody.
XI Olimpiada: Zapraszamy do udziału!

Nagrodą główną w konkursie jest darmowy indeks na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia, ufundowany przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Ale na tym nie koniec. Atrakcyjne nagrody czekają na każdego kto znajdzie się w finale (w poprzednich latach wśród upominków były: laptopy, tablety, smartfony, czytniki e-book, rowery, kursy prawa jazdy, aparaty fotograficzne). Nagrodą dla szkolnego koordynatora, który przygotuje zwycięzcę Olimpiady, jest indeks na darmowe studia podyplomowe w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów. W I etapie (7 grudnia 2017 r.) uczestnicy mają do rozwiązania test jednokrotnego wyboru. W kolejnym, II etapie (25 stycznia 2018 r.), test zawiera pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.

Zadaniem uczestników III etapu (22 marca 2018 r.) będzie zaprezentowanie autorskiego projektu. W tej edycji chodzi o zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących niewłaściwego spalania odpadów komunalnych w swoim mieście (swojej gminie) i zaproponowanie ich rozwiązań. Komisja konkursowa oceni między innymi wartość merytoryczną pracy, jej zgodność z tematem, innowacyjność, korzystanie z metod badawczych, poprawność językową oraz umiejętność prezentowania projektu.

W konkursie może wziąć udział szkoła ponadgimnazjalna z terenu gminy, której straż jest współorganizatorem Olimpiady. W tym roku w przedsięwzięcie zaangażowały się straże gminne i miejskie z Gdańska, Chojnic, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, Pelplina, Rumi, Starogardu Gdańskiego i Tczewa.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży. W ubiegłym roku chęć udziału w konkursie zgłosiło wstępnie ponad 1000 uczniów. Do finału, który odbył się 16 marca 2017 roku w Gdańsku, zakwalifikowało się 28 osób.

Organizatorami Olimpiady są: Straż Miejska w Gdańsku oraz Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Partnerzy to: Urząd Miejski w Gdańsku (Wydział Rozwoju Społecznego) oraz straże gminne i miejskie z województwa pomorskiego, które uczestniczą w konkursie.

Przedstawiciel szkoły, której uczniowie chcą wziąć udział w XI Olimpiadzie, powinien wypełnić i podpisać Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), a następnie przesłać ją do 24 listopada 2017 r. faksem na numer 58 346 28 11 albo drogą elektroniczną na adres r.kacprzak@sm.gda.pl lub dostarczyć osobiście do Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60.

Ważne terminy: 24 listopada 2017 r.Termin nadsyłania zgłoszeń przez szkoły 7 grudnia 2017 r.I etap Olimpiady – 14 grudnia 2017 r. – Ogłoszenie wyników I etapu 25 stycznia 2018 r.II etap Olimpiady – 31 stycznia 2018 r. – Ogłoszenie wyników II etapu 9 marca 2018 r.Termin dostarczenia autorskich projektów przez finalistów, zakwalifikowanych do ostatniego etapu Olimpiady 22 marca 2018 r.Finał XI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie (Starogard Gdański, Starogardzkie Centrum Kultury)

W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z koordynatorem XI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pod numerem telefonu 58 301 30 11 wew. 114.

DO POBRANIA: Regulamin XI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Załącznik nr 1 do Regulaminu (KARTA ZGŁOSZENIA) Załącznik nr 2 do Regulaminu (PROTOKÓŁ UCZESTNICTWA) Załącznik nr 3 do Regulaminu (OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH) Czytaj także: