Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Twój pies

Obowiązki ciążące na właścicielach psów wynikają z przepisów UCHWAŁY NR XVII/423/19 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (z późń. zm.). Każdy właściciel zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta. Ponadto w miejscach publicznych, psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu.

Nieprzestrzeganie powyższych zapisów Uchwały grozi mandatem karnym w wysokości od 20 do 500 zł.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe zostały określone w Rozdziale 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez:

 • natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady komunalne. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z psów wykorzystywanych jako zwierzęta do celów specjalnych oraz psów – opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii,
 • w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu,
 • wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancje opanowania psa w momencie rozdrażnienia.

Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy psów:

 • u których występują przeciwwskazania anatomiczne lub zdrowotne,
 • wykorzystywanych do celów specjalnych, psów – opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii,
 • do 12 miesiąca życia.

Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 4 pkt 1, muszą być stwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu zawierającym:

 • datę wydania zaświadczenia,
 • oznaczenie lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie,
 • oznaczenie właściciela,
 • oznaczenie psa,
 • powód wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4,
 • informację, na jaki okres czasu wydano zaświadczenie.

Zabrania się:

 • wypuszczania zwierząt domowych bez możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad nimi,
 • pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.

Psie wybiegi w Gdańsku

 1. Brzeźno - plaża dla psów przy wejściu 34 GDA (nieogrodzona), ul. Przemysłowa 22
 2. Nowy Port - ul. Wyzwolenia 48
 3. Oliwa - przy Potoku Oliwskim, ul. Rzepichy/Pomorska 90 C
 4. Orunia-Św. Wojciech-Lipce - ul. Związkowa 8
 5. Osowa - Park Chirona, ul. Chirona 18
 6. Piecki-Migowo - (przedłużenie) ul. Zofii Nałkowskiej 5A
 7. Piecki-Migowo - ul. Romana Wyrobka 9E
 8. Przymorze Wielkie - Park Reagana, (przedłużenie) ul. Kołobrzeska 58D
 9. Przymorze Wielkie - Park Reagana, (przedłużenie) ul. Obrońców Wybrzeża 27
 10. Siedlce - Park Bema, ul. Józefa Pankiewicza 7
 11. Siedlce - ul. Ciasna/Kartuska/Malczewskiego 122
 12. Strzyża - Park nad Strzyżą, ul. Franciszka Kubacza 6
 13. Śródmieście - ul. Krosienka 18 (za Pocztą Polską)
 14. Śródmieście - ul. Za Murami 19A/Podwale Przedmiejskie 30
 15. Ujeścisko-Łostowice - park leśny na Kozaczej Górze, ul. Orląt Lwowskich 68
 16. Wrzeszcz Dolny - ul. Biała 3
 17. Wrzeszcz Dolny - ul. Niccola Paganiniego 9
 18. Wrzeszcz Górny - Park Akademicki, ul. Aleja Zwycięstwa 29
 19. Zaspa Rozstaje - Park Millenium, ul. Leszczyńskich 9
 20. Zaspa Rozstaje/Przymorze Małe - Park Jana Pawła II, ul. Opolska 10H
 21. Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia - Park Reagana, ul. Pomorska 68