Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

986

Telefon 986 jest numerem zgłoszeniowym!

  • powinien być wykorzystywany tylko w sytuacjach wymagających natychmiastowych interwencji np. parkowanie samochodu, które zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, spalanie odpadów, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem
  • sprawy niepilne, typu wrak samochodu lub nielegalne wysypisko śmieci, można zgłosić we właściwym referacie straży miejskiej lub za pomocą formularza internetowego
  • jeżeli zagrożone jest ludzkie życie lub zdrowie, dzwoń na numer 112!