Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

986

Telefon 986 jest numerem zgłoszeniowym!

  • powinien być wykorzystywany tylko w sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji, np. parkowanie samochodu w sposób, który zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, blokowanie wjazdu, spalanie odpadów, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem;
  • sprawy niepilne typu wrak samochodu, nielegalne wysypisko śmieci, nieprawidłowe parkowanie można zgłosić we właściwym referacie straży miejskiej lub przesłać zawiadomienie (patrz Zgłoś sprawę)
  • jeżeli zagrożone jest ludzkie życie lub zdrowie, dzwoń na numer 112!

 Jednocześnie przypominamy, że fałszywe zgłoszenia są karalne!

Art. 66 Kodeksu Wykroczeń

  • §1 Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu ograniczenia wolności albo grzywny do 1 500 złotych.
  • §2 Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność można orzec nawiązkę do wysokości 1 000 złotych.