Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Referat Ekologiczny

Referat Ekologiczny
Kierownik Referatu V

Kierownik ReferatuDorota Gwizdalska
Zastępca Kierownika – Adam Łaszewski

ul. Biała 1b (III piętro), 80-435 Gdańsk

Telefon: (58) 340 36 97

Adres do korespondencji: 80-724 Gdańsk, ul. Elbląska 54/60

Zgłoś sprawę