Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Referat Ekologiczny

Referat Ekologiczny
Kierownik Referatu V

Kierownik ReferatuSabina Buczyńska
Zastępca Kierownika – Rafał Kowalczyk

ul. Biała 1b (III piętro), 80-435 Gdańsk

Telefon: (58) 340 36 97, (58) 340 37 93

Adres do korespondencji: 80-724 Gdańsk, ul. Elbląska 54/60

Zgłoś sprawę