Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Blokada lub odholowanie

Blokada na kole

Jeżeli zaparkujemy w miejscu, w którym jest to zabronione w sposób nieutrudniający ruchu lub niezagrażający bezpieczeństwu, musimy być świadomi, że na koło pojazdu może zostać założona blokada. Wynika to z art. 130a ust. 8 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późń. zm.).

Co należy zrobić gdy pojazd został unieruchomiony za pomocą urządzenia blokującego koło?

Po pierwsze:

Strażnik, który unieruchomił pojazd pozostawia za szybą pojazdu notatkę zawierającą informację odnośnie popełnionego wykroczenia wraz z numerami telefonów, pod które należy zadzwonić celem zakończenia interwencji (986 lub 58 301-30-11).

Po drugie:

W czasie rozmowy telefonicznej podajemy dokładną lokalizację unieruchomionego pojazdu oraz jego markę i numer rejestracyjny. Na miejsce zdarzenia wysyłany jest patrol interwencyjny, który dokonuje zdjęcia blokady.

Po trzecie:

Za samo zdjęcie blokady nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.

Interwencja wobec kierującego, na którego samochód założono blokadę, może zakończyć się pouczeniem, mandatem karnym lub skierowaniem sprawy do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy.

 


Odholowany pojazd

Jeżeli zaparkujemy samochód w miejscu, w którym jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu albo pozostawimy pojazd nieoznakowany kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla auta osoby niepełnosprawnej nasz samochód może zostać odholowany. Wynika to z art. 130a ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późń. zm.).

Co należy zrobić gdy pojazd został odholowany?

Po pierwsze:

Należy zadzwonić pod numer 986 (Straż Miejska) bądź 997 (Policja) i upewnić się, czy samochód na pewno został odholowany (wyklucza to inne sytuacje typu kradzież). W czasie rozmowy telefonicznej z dyżurnym uzyskamy adres parkingu strzeżonego, na którym stoi odholowany samochód oraz poznamy procedurę i warunki odebrania pojazdu.

Po drugie:

Jeżeli podmiotem, który wydał decyzję o odholowaniu była Straż Miejska w Gdańsku, udajemy się do Siedziby lub wskazanego Referatu Dzielnicowego. Tam okazujemy dokument tożsamości i dokument upoważniający do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny). Na podstawie okazanych dokumentów zostanie nam wydane zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego. Uwaga! Zgodnie z przepisami dokument mPojazd nie upoważnia do odbioru odholowanego pojazdu.

Po trzecie:

Udajemy się na wskazany parking strzeżony po odbiór pojazdu.

Miejsce odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego Naparty Autoserwis