Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Handel mile widziany, ale tylko legalny!

Handel mile widziany, ale tylko legalny!Trwają wzmożone kontrole, których celem jest ograniczanie nielegalnego handlu na terenie Gdańska. Wspólne działania strażników miejskich oraz pracowników Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni prowadzone są nie tylko na Głównym i Starym Mieście, choć akurat w tym rejonie najczęściej. I tak pozostanie przynajmniej do końca sezonu letniego.

Jedna z akcji, skierowana przeciwko nielegalnym handlarzom odbyła się w dniach 21 i 22 czerwca. Funkcjonariusze Referatu I wraz z pracownikiem GZDiZ skontrolowali 10 punktów sprzedaży między innymi na terenie dzielnic: Osowa, Kokoszki, Jasień i Picki-Migowo. Trzy stoiska zostały zdemontowane i zabezpieczone. Na sprawców wykroczeń mundurowi nałożyli cztery mandaty, a w trzech przypadkach poprzestali na pouczeniach.

Handel mile widziany, ale tylko legalny!Zajęcie nielegalnego stoiska wraz z towarem jest najskuteczniejszą formą zwalczania procederu. Pracownicy GZDiZ jako przedstawiciele zarządcy terenu mają do tego prawo. Natomiast strażnicy, którzy zabezpieczają działania urzędników, dbają o to, by w trakcie prowadzonych działań nie dochodziło do zakłócania porządku. Ale to nie wszystko…

Nasi funkcjonariusze widząc, że w nielegalnym punkcie sprzedaży przeprowadzane są transakcje, sięgają po art. 60(3) § 1 Kodeksu wykroczeń, który mówi, że kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny. Na podstawie tego przepisu strażnik może nałożyć mandat w wysokości od 20 do 500 złotych. Może też skierować do sądu wniosek o ukaranie sprawcy wykroczenia.

Nie jesteśmy i nie będziemy pobłażliwi wobec nielegalnego handlu. Zamierzamy konsekwentnie zwalczać ten proceder – zapowiada zastępca komendanta ds. operacyjnych Andrzej Czeran. Już teraz zwłaszcza w rejon Głównego i Starego Miasta kierujemy więcej patroli. Ich stała obecność skutecznie zniechęca tych, którzy chcieliby prowadzić sprzedaż bez pozwolenia – dodaje.

Od 1 do 25 czerwca 2018 roku gdańscy strażnicy podjęli 53 interwencje związane z nielegalnym handlem na terenie miasta. Nałożyli 31 mandatów na łączną kwotę 2960 złotych, było też 5 pouczeń. Funkcjonariusze przygotowali 11 wniosków do sądu.

Handel mile widziany, ale tylko legalny!Działalność osób, które trudnią się nielegalnym handlem, bywa bardzo uciążliwa dla otoczenia. Ustawiane byle jak i byle gdzie stragany blokują chodniki oraz przejścia. Często zostaje po nich bałagan. W przypadku artykułów spożywczych ogromne wątpliwości budzi jakość oferowanych towarów, stan sanitarny stoisk oraz warunki, w których przechowywana jest żywność. W wielu przypadkach stan techniczny wykorzystywanych urządzeń (m.in. prowizorycznych instalacji gazowych) stwarza realne zagrożenie dla otoczenia. Na nieuczciwą konkurencję skarżą się przedsiębiorcy, którzy mają koncesje i zezwolenia, regulują należne opłaty, jak również ponoszą inne koszty związane z prowadzeniem legalnej działalności.

Czytaj także: - Chodnik to nie targowisko - Nielegalny handel na cenzurowanym - Nielegalne? Do likwidacji! - Bez przyzwolenia na nielegalny handel