Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Chodnik to nie targowisko

Chodnik to nie targowiskoKolejna akcja przeciwko nielegalnym handlarzom. Działania obok targowiska na Przymorzu przeprowadził pracownik Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w asyście strażników miejskich. Zniknęło kilka stoisk, były też mandaty.

Środa, 31 stycznia. Przed południem na wysokości targowiska „Zielony Rynek” przez trzy godziny trwała akcja, której celem było likwidowanie nielegalnego handlu. Przedstawiciel zarządcy terenu czyli Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w asyście trzech patroli straży miejskiej podejmował interwencje wobec osób, które na chodnikach w rejonie ulicy Chłopskiej prowadziły sprzedaż bez wymaganego pozwolenia.

Chodnik to nie targowiskoJedno stoisko wraz z towarem zostało zajęte przez pracownika GZDiZ i trafiło do magazynu Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Osoby handlujące przy pięciu kolejnych stoiskach zniknęły, porzucając swój dobytek. Także ich rzeczy zostały zabezpieczone i przewiezione do magazynu GZNK – informuje inspektor Wojciech Dębski.

Na sprawców wykroczeń strażnicy miejscy nałożyli 10 mandatów (łączna kwota 2130 złotych). W siedmiu przypadkach chodziło o prowadzenie sprzedaży na terenie gminy poza miejscem wyznaczonym [art. 60(3) KW], a w dwóch o spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem [art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi]. Mandat dostała też osoba, która używała w miejscu publicznym słów nieprzyzwoitych [art. 141 KW].

Niemal codziennie dostajemy od mieszkańców Przymorza Małego prośby o podejmowanie interwencji wobec nielegalnych handlarzy, którzy zostawiają po sobie góry śmieci. Gdyby osoby te prowadziły sprzedaż tuż obok, na terenie targowiska, nie mielibyśmy żadnych podstaw do podejmowania działań. Jednak niektórzy sprzedawcy wolą pozostać na chodniku, przez co są bardzo uciążliwi dla otoczenia. Mieszkańcy dają temu wyraz w licznych skargach – mówi Paweł Zabrocki, kierownik Referatu I.

Wspólne kontrole prowadzone przez pracowników GZDiZ i strażników miejskich w rejonie "Zielonego Rynku" na Przymorzu prowadzone są cyklicznie.

[aktualizacja: 02.02.2018 r.] Żadnych nielegalnych stoisk nie było przy targowisku "Zielony Rynek" podczas kolejnej kontroli, którą w piątek 2 lutego przeprowadzili strażnicy miejscy z Referatu I wraz z pracownikiem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Funkcjonariusze nałożyli dwa mandaty na osoby, które spożywały alkohol w miejscu objętym zakazem. Osobę, która używała w miejscu publicznym nieprzyzwoitych słów, pouczyli.

Czytaj także: - Kolejne nielegalne stoiska zniknęły z Przymorza - Nielegalne? Do likwidacji! - Akcja porządkowa przy Zielonym Rynku