Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Osowa


Referat IV

Kierownik ReferatuTomasz Zubek
Zastępca Kierownika – Łukasz Piotrowski

ul. Orfeusza 2, 80-299 Gdańsk

Telefon: (58) 344 32 84

Dzielnice: Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa

Zgłoś sprawę

Główne problemy dzielnicy

  • Spalanie odpadów w instalacjach grzewczych
  • Zaśmiecanie miejsc publicznych, nielegalne wysypiska śmieci
  • Niewłaściwy nadzór nad psami (brak smyczy lub kagańca, pozostawianie odchodów)

Rada Osiedla Osowa

Strażnicy Rejonowi

  • st. insp. Tomasz Majewski

Adres do korespondencji

ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk