Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Kokoszki


Referat IV

Kierownik ReferatuTomasz Zubek
Zastępca Kierownika – Łukasz Piotrowski

ul. Orfeusza 2, 80-299 Gdańsk

Telefon: (58) 344 32 84

Dzielnice: Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa

Zgłoś sprawę

Główne problemy dzielnicy

  • Niewłaściwy nadzór nad psami (brak smyczy lub kagańca, pozostawianie odchodów)
  • Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócanie ładu i porządku
  • Zaśmiecanie miejsc publicznych, nielegalne wysypiska śmieci

Strażnicy Rejonowi

  • st. insp. Robert Koszykowski

Adres do korespondencji

ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk