Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Jasień

Główne problemy dzielnicy

  • Parkowanie aut w miejscach zabronionych
  • Niewłaściwy nadzór nad psami (brak smyczy lub kagańca, pozostawianie odchodów)
  • Spalanie odpadów w instalacjach grzewczych

Strażnicy Rejonowi

  • mł. insp. Sebastian Falk

Adres do korespondencji

ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk

***