Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

XIII Olimpiada: zapraszamy do udziału!

„Pomorscy Rowerzyści” to temat XIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Dwa pierwsze etapy konkursu będą sprawdzianem wiedzy z zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Finaliści będą musieli przygotować autorski projekt wraz z prezentacją multimedialną. Każdy, kto dotrze do ostatniego etapu Olimpiady, może liczyć na atrakcyjne nagrody.
XIII Olimpiada plakat

Zwycięzca konkursu otrzyma między innymi darmowy indeks na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia, ufundowany przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. To jednak nie wszystko. Dla zwycięzców organizatorzy przewidują także nagrody rzeczowe (w poprzednich latach wśród upominków były: laptopy, tablety, smartfony, czytniki e-book, rowery, kursy prawa jazdy, aparaty fotograficzne).

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z terenu gminy, której straż jest współorganizatorem Olimpiady. Składa się z trzech etapów. W ramach I etapu (30 stycznia 2020 r.) biorący udział w konkursie muszą wypełnić test jednokrotnego wyboru. Test w II etapie (13 lutego 2020 r.) zawiera pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.

Na prezentację finałową (23 kwietnia 2020 r.) uczestnicy, którzy dostali się do III etapu Olimpiady, muszą przygotować autorski projekt oraz prezentację. W tej edycji będzie to zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących bezpieczeństwa rowerzystów w swoim miejscu zamieszkania i zaproponowanie ich rozwiązań. Komisja konkursowa oceni między innymi wartość merytoryczną pracy, jej zgodność z tematem, innowacyjność, korzystanie z metod badawczych, poprawność językową oraz umiejętność prezentowania projektu.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. W ubiegłym roku chęć udziału w konkursowych zmaganiach zgłosiło ponad 1300 uczniów. Do finału, który odbył się 11 kwietnia 2019 roku w Malborku, zakwalifikowało się 28 osób.

Przedstawiciel szkoły, której uczniowie chcą wziąć udział w XIII Olimpiadzie, powinien wypełnić i podpisać Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), a następnie przesłać ją w terminie od 2 do 10 stycznia 2020 r. faksem na numer 58 346 28 11, drogą elektroniczną (na adres: p.ptaszynski@sm.gda.pl) lub dostarczyć osobiście do Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60. W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z koordynatorem XIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pod numerem telefonu 58 301 30 11 wew. 116.

Ważne terminy:
  • 10 stycznia 2020 r. – Termin nadsyłania zgłoszeń przez szkoły
  • 30 stycznia 2020 r. – I etap Olimpiady
  • 6 lutego 2020r. – Ogłoszenie wyników I etapu
  • 13 lutego 2020 r. – II etap Olimpiady
  • 20 lutego 2020 r. – Ogłoszenie wyników II etapu
  • 10 kwietnia 2020 r. – Termin dostarczenia autorskich projektów przez finalistów, zakwalifikowanych do ostatniego etapu Olimpiady
  • 23 kwietnia 2020 r. – Finał XIII Olimpiady (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi przy ul. Adama Mickiewicza 49)
Organizatorami Olimpiady są: Straż Miejska w Gdańsku oraz Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Partnerzy to: Urząd Miejski w Gdańsku (Wydział Rozwoju Społecznego) oraz straże miejskie z: Chojnic, Kartuz, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, Pelplina, Rumi, Starogardu Gdańskiego, Tczewa i Władysławowa.
g42987
Do pobrania:
 
Czytaj także: