Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ujeścisko-Łostowice


Referat V

Kierownik ReferatuIrmina Młodawska
Zastępca Kierownika – Angelika Ryl

ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk

Telefon: (58) 322 52 04

Dzielnice: Brętowo, Chełm, Piecki-Migowo, Siedlce, Suchanino, Ujeścisko-Łostowice, Wzgórze Mickiewicza

Zgłoś sprawę

Główne problemy dzielnicy

  • Niewłaściwy nadzór nad psami (brak smyczy lub kagańca, pozostawianie odchodów)
  • Parkowanie aut w miejscach zabronionych
  • Zaśmiecanie miejsc publicznych, nielegalne wysypiska śmieci

Strażnicy Rejonowi

  • mł. spec. Mirosława Bielec-Sosnowska

Adres do korespondencji

ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk