Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Ujeścisko-Łostowice

Główne problemy dzielnicy

  • Niewłaściwy nadzór nad psami (brak smyczy lub kagańca, pozostawianie odchodów)
  • Parkowanie aut w miejscach zabronionych
  • Zaśmiecanie miejsc publicznych, nielegalne wysypiska śmieci

Strażnicy Rejonowi

  • insp. Paweł Zacharewicz

Adres do korespondencji

ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk

***