Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Piecki-Migowo

Główne problemy dzielnicy

  • Parkowanie aut w miejscach zabronionych
  • Niewłaściwy nadzór nad psami (brak smyczy lub kagańca, pozostawianie odchodów)
  • Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócanie ładu i porządku

Rada Dzielnicy Piecki – Migowo

Strażnicy Rejonowi

  • mł. insp. Marek Gorzewski

Adres do korespondencji

ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk

***