Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Letnica


Referat II

Kierownik ReferatuGrzegorz Pawlak
Zastępca Kierownika – p.o. Grzegorz Cieślikowski

ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk

Telefon: (58) 301 30 11, wew. 150

Dzielnice: Aniołki, Letnica, Młyniska, Nowy Port, Śródmieście

Zgłoś sprawę

Główne problemy dzielnicy

  • Spalanie odpadów w instalacjach grzewczych
  • Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócanie ładu i porządku
  • Zaśmiecanie miejsc publicznych, nielegalne wysypiska śmieci

Strażnicy Rejonowi

  • st. insp. Piotr Milewski