Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Aniołki

Główne problemy dzielnicy

  • Parkowanie aut w miejscach zabronionych
  • Zaśmiecanie miejsc publicznych, nielegalne wysypiska śmieci
  • Spalanie odpadów w instalacjach grzewczych

Strażnicy Rejonowi

  • mł. insp. Krzysztof Hellak
***