Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Kłopotliwe strefy

Kłopotliwe strefyMinął rok od chwili, gdy na terenie Gdańska pojawiły się strefy ograniczonego postoju, połączone ze Strefą Płatnego Parkowania. W mieście przybyło także stref zamieszkania. Tymczasem jak wynika z doświadczeń naszych funkcjonariuszy, zbyt wielu kierowcom wciąż brakuje świadomości, że na obu obszarach obowiązują szczególne zasady! W praktyce przekłada się to niestety na liczne interwencje strażników, a co za tym idzie, także mandaty i pouczenia.

Aby jeszcze raz przypomnieć, o czym powinni pamiętać kierowcy poruszający się w strefach, Straż Miejska w Gdańsku przygotowała ulotkę z najważniejszymi informacjami na ten temat. Po jednej stronie kartki umieszczono wskazówki, dotyczące strefy ograniczonego postoju – a po drugiej, strefy zamieszkania. Ulotki są dostępne w referatach dzielnicowych straży. Mundurowi będą je zostawiali kierowcom, którzy popełnią wykroczenia na terenie stref. /ulotka do pobrania/

Strefa ograniczonego postoju

Przy wjazdach do stref obowiązujących na terenie Gdańska stoją znaki B-39 (strefa ograniczonego postoju) z informacją, że zakaz nie dotyczy posiadacza identyfikatora (określonego typu), wydanego przez zarządcę drogi.

Każdy, kto ma taki dokument (m.in. mieszkaniec), może zaparkować auto w strefie na ogólnych zasadach – czyli tam, gdzie pozwalają na to przepisy Prawa o Ruchu Drogowym (w odpowiedniej odległości od przejść przez jezdnię i skrzyżowań, poza drogami i pasami dla rowerów, uwzględniając obowiązek pozostawienia pieszym 1,5 metra szerokości chodnika).

Ten kto nie ma identyfikatora, może się na terenie strefy ograniczonego postoju tylko zatrzymać (do jednej minuty). Parkowanie dozwolone jest jedynie na miejscach płatnych, oznakowanych znakami pionowymi i poziomymi.

Podstawowa zasada obowiązująca w strefie ograniczonego postoju: Mam identyfikator? – strefa mnie nie dotyczy. Nie mam identyfikatora? – parkuję tylko na miejscu płatnym!

Zaparkowanie samochodu w strefie ograniczonego postoju bez odpowiedniego identyfikatora oznacza dla kierowcy mandat w wysokości 100 złotych oraz 1 punkt karny. Interwencje podejmują strażnicy miejscy i policjanci.

Natomiast należności z tytułu postoju na miejscach płatnych egzekwują pracownicy SPP (Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni).

Tu znajdziesz listę ulic objętych SOP i SPP oraz godziny obowiązywania stref

Strefa obejmuje wyznaczony obszar. Wjazd do niej oznaczony jest znakiem B-39 (strefa ograniczonego postoju). Obowiązuje on aż do miejsca, w którym stoi znak B-40 (koniec strefy ograniczonego postoju).

Kłopotliwe strefy
Strefa zamieszkania

Strefy zamieszkania są obszarami specjalnymi, w których obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego. Piesi są w nich uprzywilejowani i wolno im poruszać się na całej udostępnionej do użytku przestrzeni, również po jezdniach. Kierujący zawsze muszą ustępować przechodniom pierwszeństwa! Prędkość pojazdów w strefach jest ograniczona do 20 km/h, a progi zwalniające nie muszą być oznaczane znakami pionowymi.

W strefach zamieszkania postój pojazdów dozwolony jest jedynie w miejscach wyznaczonych. Mandatem grozi zaparkowanie auta na przykład na jezdni albo na chodniku, nawet jeśli szerokość trotuaru pozostawiona dla pieszych jest większa niż 1,5 metra.

Patrol wezwany do auta pozostawionego w strefie zamieszkania na miejscu niewyznaczonym ma obowiązek podjąć działania. W takiej sytuacji kierującemu grozi mandat w wysokości 100 złotych oraz 1 punkt karny.

Strefa zamieszkania obejmuje wyznaczony obszar. Wjazd do niej oznaczony jest znakiem D-40 (strefa zamieszkania). Obowiązuje on na wszystkich ulicach, skrzyżowaniach, placach i innych terenach, na których odbywa się ruch drogowy – aż do miejsca, w którym stoi znak D-41 (koniec strefy zamieszkania).

Kierowca, który opuszcza strefę, włącza się do ruchu. To oznacza, że musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu drogowego.

Ulotki dotyczące zasad obowiązujących w strefach ograniczonego postoju oraz w strefach zamieszkania zostały przygotowane przez Straż Miejską w Gdańsku w ramach kampanii "Razem dbamy o Nasze Miasto".

Czytaj także: - Uwaga! Strefa zamieszkania - Patrz na znaki! Strażnicy w akcji - Nowe strefy – jak w nich parkować?