Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Nowe strefy - jak w nich parkować?

Nowe strefy, inne zasady parkowaniaIstotne zmiany czekają kierowców, którzy korzystają w Gdańsku z miejsc postojowych. Już niebawem na terenie miasta pojawi się siedem wydzielonych obszarów. Każdy z nich będzie połączeniem Strefy Ograniczonego Postoju ze Strefą Płatnego Parkowania. Trwają przygotowania do wdrożenia nowych rozwiązań.

Strefy pojawią się w Oliwie, Wrzeszczu, Aniołkach, Śródmieściu, na Starym i Głównym Mieście, Przymorzu oraz w rejonie Politechniki. Zmienione zasady parkowania mają dotyczyć około 170 ulic.

Mam identyfikator

Nowe strefy, inne zasady parkowaniaPrzy wjazdach do każdej ze stref zostaną ustawione znaki B-39 (strefa ograniczonego postoju) z informacją, że zakaz postoju nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów, wydanych przez zarządcę drogi. Ten, kto będzie miał taki dokument, zaparkuje auto wszędzie tam, gdzie pozwalają na to przepisy Prawa o Ruchu Drogowym. Posiadanie identyfikatora nie zwolni bowiem kierowcy z obowiązku parkowania w należytej odległości od skrzyżowań, poza drogami i pasami dla rowerów oraz z konieczności pozostawiania pieszym 1,5 metra szerokości chodnika.

Nie mam identyfikatora

Kto nie będzie miał identyfikatora, zatrzyma się na terenie strefy tylko na chwilę – do jednej minuty! Dłuższe parkowanie będzie dozwolone tylko na miejscu płatnym, oznakowanym znakami pionowymi i poziomymi. Uwaga! Kierowca, który nie mając identyfikatora zostawi auto w jakimś innym miejscu w strefie, złamie tym samym zakaz postoju. Grozi za to mandat w wysokości 100 złotych oraz 1 punkt karny.

Interwencje wobec kierowców, którzy popełnią wykroczenia drogowe, podejmą patrole straży miejskiej lub policji. Egzekwowaniem należności z tytułu postoju na miejscach płatnych zajmą się pracownicy Strefy Płatnego Parkowania.

Bieżące informacje o stanie przygotowań do wprowadzenia nowych stref - na stronie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

(fot: Karol Stańczak/GZDiZ)

Czytaj także: - Uwaga kierowcy! Zmiany w ruchu na części ulic