Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Historia

 • 1991

  Historia Straży Miejskiej w Gdańsku rozpoczęła się 9 sierpnia 1991 roku. W dniu tym ówczesny Prezydent Gdańska Franciszek Jamroż wydaje zarządzenie nr.18/91 o utworzeniu Straży Miejskiej w Gdańsku. W lokalnej trójmiejskiej prasie i radiu ukazywały się ogłoszenia o naborze do tworzącej się formacji. W dniu 24 września 1991 roku zarządzenie Prezydenta Gdańska zostaje potwierdzone Uchwałą nr XXXII/179/91 Rady Miasta Gdańska. W ten sposób zostaje utworzony zakład budżetowy „Straż Miejska w Gdańsku”. Termin jego utworzenia radni wyznaczają na dzień 30 września 1991 r.

  Do pracy w nowej formacji zgłasza się 86 kandydatów, z czego wybrano 35 osób. Pierwszym komendantem Straży Miejskiej zostaje mgr Henryk Wiesiołłowski a jego zastępcą mgr Zbigniew Iwanek. Z pierwotnego składu do dnia dzisiejszego pracuje jeszcze 11 osób.

  Zgodnie z treścią Uchwały Straż jako zakład budżetowy koszty swojej działalności pokrywała z dotacji budżetu miasta, ale również z dochodów własnych, pomocy finansowej zakładów pracy i organizacji społecznych, datków od mieszkańców Gdańska, prowadzenia działalności gospodarczej i usługowej, mandatów i grzywien oraz prowadzenia własnych wydawnictw, szkoleń i poradnictwa. Do zadań, którymi głównie miała zająć się powołana formacja należało wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych, a szczególnie zapewnienie ładu, porządku i czystości na terenie miasta, kontrola przestrzegania przepisów gminnych związanych z działalnością publiczna, ujawnianie wykroczeń i ściganie sprawców, inicjowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw, kontrola przestrzegania przepisów sanitarno porządkowych.

  Pierwszą siedzibą powstałej formacji są pokoje nr 102 i 103 w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody. Tabor samochodowy nie jest imponujący, Są to 2 Polonezy oraz 2 Fiaty 125 p otrzymane do dyspozycji z Urzędu Miasta.

  Funkcjonariusze Straży Miejskiej zostają umundurowani. Ich mundury, wzorowane na uniformach Policji Miejskiej z Chicago, składały się z sześciokątnej czapki koloru granatowego z zielonym otokiem, granatowej marynarki, szarych spodni z czarnym lampasem oraz czarnego pasa oficerskiego. Funkcjonariusze, którzy zajmować się mieli kontrola ruchu drogowego wyposażeni zostali w czapki z białym otokiem i biały pas służbowy.

  Przez pierwszy rok swojej działalności Straż Miejska działa pod nazwą Policji Miejskiej w Gdańsku. Nazwa ta utrzymuje się do września 1992 roku, kiedy to na skutek pisemnego protestu ówczesnego Prokuratora Wojewódzkiego Leszka Lackorzyńskiego, dotyczącego używania zastrzeżonej nazwy Policja nazwa zostaje zmieniona na Straż Miejską. Funkcjonariusze straży pracują na trzech wydziałach: Organizacyjnym, Operacyjnym i Interwencyjnym. Powstaje pierwszy posterunek terenowy w Gdańsku – Brzeźnie, który działa do czerwca 1992 roku. Służbę w nim pełni 9 funkcjonariuszy.

  W grudniu1991 roku siedzibę formacji przeniesiono z budynku Urzędu Miejskiego do budynku przy ul. Chlebnickiej 3/8 (obecnie mieści się tam Zakład Ubezpieczeń Społecznych) w Gdańsku. Zaczyna się również jej stopniowy rozrost. W 1992 roku służbę w tej formacji pełni już 98 osób w tym: 78 mężczyzn i 20 kobiet.

 • 1992

  Ważnym dniem w historii gdańskich strażników jest 22 marca 1992 r. Tego dnia w kościele p.w. Św. Brygidy zostaje na ich ręce przekazany sztandar, który został odebrany od Wiceprezydenta Gdańska Jerzego Grudy przez Komendanta Henryka Wiesiołłowskiego. Fundatorem sztandaru był ks. Henryk Jankowski. Następnego dnia 23 marca 1992 roku wszyscy funkcjonariusze składają uroczyste ślubowanie w Sali Białej Ratusza Głównomiejskiego przy ul. Długiej w Gdańsku.

  Pierwszą dużą i poważną akcja ratowniczą, w jakiej uczestniczą funkcjonariusze Straży Miejskiej jest zabezpieczenie pożaru torfowisk znajdujących się na terenie pól irygacyjnych dzielnicy Stogi w Gdańsku. Przez 27 dni sierpnia 1992 roku funkcjonariusze zabezpieczają teren pożaru przed dostępem osób postronnych jak tez biorą czynny udział w akcji gaśniczej. Jest to bardzo niebezpieczna praca, ze względu na dużą ilość niewypałów i niewybuchów zalegających ten rejon. Na terenie tym w marcu 1945 roku toczyły się zażarte walki pomiędzy atakującą Armią Czerwoną a broniącym Gdańska Werhmachtem. W trakcie pożaru na skutek wysokiej temperatury palenia się torfu dochodzi do kilku eksplozji. Strażacy i funkcjonariusze Policji Miejskiej zmuszeni są do ukrywania się za wozami bojowymi Straży Pożarnej przed odłamkami rozrywających się pocisków. Na szczęście w trakcie całej akcji nikt nie odniósł ran i innych obrażeń.

  Gdańscy Strażnicy Miejscy wraz z policjantami zabezpieczają liczne imprezy odbywające się w naszym mieście takie jak Jarmark Dominikański, koncerty zespołów muzycznych oraz mecze piłkarskie na stadionach gdańskiej Lechii oraz Polonii. W czasie jednego z meczów o mały włos nie dochodzi do tragedii.

  Podczas zabezpieczenia derbów piłkarskich rozgrywanych w dniu 1 września 1992 roku po między drużynami Lechii Gdańsk i Arki Gdynia na stadionie przy ul. Traugutta trzech funkcjonariuszy Straży Miejskiej pełniących służbę w rejonie głównej bramy prowadzącej na stadion, zostaje stratowanych przez tłum kibiców Arki Gdynia uciekających przed kibicami Lechii Gdańsk i funkcjonariuszami Oddziałów Prewencji gdańskiej Policji. Dzięki postawie innych funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz wyszkoleniu własnemu funkcjonariusze nie odnoszą żadnych obrażeń. Zniszczeniu ulega jedynie ich umundurowanie, które nie nadaje się do użytku. Podczas dalszego zabezpieczenia meczu funkcjonariusze wielokrotnie zmuszani byli do używania środków przymusu bezpośredniego w celu przywrócenia porządku oraz odpierania ataków rozszalałego tłumu kibiców po zakończeniu meczu w rejonie stacji kolejki SKM Gdańsk Politechnika.

 • 1993

  Kolejny dramat ma miejsce pół roku później. W trakcie zabezpieczania obchodów święta pracy w dniu 01 maja 1993 roku w rejonie ul. Długi Targ w Gdańsku w trakcie rozdzielania demonstrujących anarchistów od grupy skinów zostaje zaatakowany trzonkiem od siekiery jeden z funkcjonariuszy Na szczęście tylko kask chroniący głowę ulega zniszczeniu a funkcjonariusz nie odnosi żadnych obrażeń. U zatrzymanych podczas demonstracji osób znaleziono w plecakach butelki z benzyną tzw. Koktajle Mołotowa, które zamierzano użyć przeciwko funkcjonariuszom.

  W 1993 nową siedzibą Straży Miejskiej zostaje budynek przy ul. Elżbietańskiej 10/11. W chwili obecnej w miejscu tym znajduje się kino „Krewetka”

 • 1994

  Na początku 1994 roku w gdańskiej Straży powstaje pierwsza, i jak na razie jedyna w Polsce Sekcja Wodna. Strażnicy tej Sekcji rozpoczynają służbę od dnia 1 maja 1994 roku. Polega ona na patrolowaniu Martwej Wisły, kanału portowego i rejonu plaż w Jelitkowie, Brzeźnie, Stogach i Wyspy Sobieszewskiej.

  W ostatnim dniu sierpnia 1994 roku dochodzi do zmiany na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej. Decyzją Prezydent Miasta Gdańska Tomasza Posadzkiego zostaje odwołany ze stanowiska Komendant Henryk Wiesiołłowski. Obowiązki Komendanta Straży przejął czasowo dotychczasowy zastępca komendanta (do 30 listopada 1994 roku) Krzysztof Szymański.

  24 listopada 1994 roku w Gdańsku dochodzi do wielkiej tragedii. Podczas odbywającego się gdańskiej Hali Stoczni koncertu zespołu Golden Life wybucha pożar, w którym ginie 7 osób, a 320 zostaje poparzonych. W akcji ratowania ofiar dramatu biorą czynny udział funkcjonariusze Straży Miejskiej.

  Od dnia 1 grudnia 1994 roku Komendantem Straży Miejskiej (wyłonionym w drodze konkursu na to stanowisko) zostaje Jerzy Lelental (emerytowany funkcjonariusz Policji). Straż Miejska liczy wówczas 127 osób w tym:103 mężczyzn i 24 kobiet.

 • 1995

  W 1995 roku Straż Miejska poddaje zostaje gruntownej reorganizacji oraz zmienione zostaje umundurowanie i wyposażenie tej formacji. Strażnicy po raz pierwszy otrzymują nowe oznakowane i w pełni wyposażone pojazdy służbowe (Poloneza, 2 Fordy do transportu funkcjonariuszy i terenowy Aro). Zostaje, także utworzony Wydział do Spraw Dzielnic, w którym Naczelnikiem zostaje mgr Krystyna Mollin. Funkcjonariusze tego Wydziału pracują we wszystkich dzielnicach miasta. Głównym ich zadaniem staje się kontrolowanie stanu sanitarno porządkowego, ujawnianie i karanie sprawców nielegalnego wyrzucania nieczystości zarówno postaci śmieci bytowych jak i płynnych a także kontrola targowisk miejskich i placówek handlowych gastronomicznych pod względem legalności prowadzonej w nich działalności handlowej. Funkcjonariusze uczestniczą również w spotkaniach mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta z radnymi Rady Miasta Gdańska.

  W drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 17 kwietnia 1995 roku, gdy większość mieszkańców naszego miasta przygotowuje się do świątecznego śniadania lub wybiera się do kościoła, potężna eksplozja gazu burzy jedenastopiętrowy wieżowiec przy ul. Wojska Polskiego 39 w Gdańsku Wrzeszczu. Wszyscy strażnicy zostają wezwani na miejsce akcji gdzie czynnie uczestniczą w ewakuacji mieszkańców zawalonego eksplozją budynku oraz zabezpieczają pozostawione w nim mienie. Akcja trwa całą dobę. W trakcie jej trwania zostaje zatrzymanych kilku mężczyzn, którzy usiłują „szabrować” pozostawiony dobytek mieszkańców. Zostają oni przekazani Policji. Po wysadzeniu budynku w powietrze przez żołnierzy Marynarki Wojennej, 18 kwietnia funkcjonariusze zabezpieczają drogi dojazdowe dla ciężkich pojazdów, którymi zostaje wywożony gruz i elementy żelbetonowe, które pozostały po budynku. Przez następne 14 dni, dzień i noc pilnują wysypiska śmieci w Gdańsku Szadółkach, gdzie wywożony jest gruz. Wspólnie z żołnierzami Marynarki Wojennej, funkcjonariuszami Policji penetrują i przeszukują gruzowisko. Udaje się im odnaleźć wiele bardzo cennych przedmiotów takich jak zabytkowe egzemplarze białej broni, złotej biżuterii, złote i srebrne monety. Odnalezione rzeczy zostają następnie przekazane właścicielom – mieszkańcom zburzonego budynku.

 • 1997

  Na początku 1997 roku do Straży Miejskiej zostaje przyjętych 5 nowych „funkcjonariuszy”. Są to cztery owczarki niemieckie: Kazan, Max, Drago, Nero oraz terier rosyjski Ama. Są to pierwsze psy pracujące w Straży Miejskiej w Polsce.

  W 1997 roku cały Gdańsk przygotowuje się do obchodów swojego 1000-lecia. Wiąże się to z wizytą naczelnych władz Polski, międzynarodowym zlotem żaglowców, Dniami Hanzy. W mieście organizowane są liczne imprezy, koncerty i przedstawienia plenerowe. Do święta tego przygotowuje się również Straż Miejska, która w tym roku osiąga liczbę 195 osób. Jest to 139 mężczyzn i 57 kobiet.

  Podczas gdy przebywający nad morzem turyści oraz mieszkańcy grodu nad Motławą bawią się i wypoczywają, południu Polski, szczególnie obszar Dolnego Śląska dotyka klęska żywiołowa. Obfite opady deszczu spowodowały „powódź tysiąclecia”.

  W odpowiedzi na dramatyczną sytuację,11 lipca 1997 roku do Wrocławia wyjeżdża z Gdańska 18 osobowa grupa ratownicza funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdańsku pod dowództwem zastępcy komendanta Krzysztofa Szamańskiego. Przez kolejne 17 dni funkcjonariusze z narażeniem życia ratują mieszkańców Wrocławia oraz Siechnic i Radwanic, czyli dwóch odciętych od świata podwrocławskich miejscowości. Pierwsze pięć dni działają bez przerwy, całą dobę, rozdzieleni przez falę powodziową. Grupa w Siechnicach działa pod kryptonimem radiowym „Neptun 1″ a grupa w Radwanicach „Neptun 2″. Uratowali 435 osób, które zostały ewakuowane w bezpieczne miejsca śmigłowcami Marynarki Wojennej i Wojska Polskiego oraz kilkaset sztuk zwierząt z zalanych gospodarstw.

  Poważne zmiany w funkcjonowaniu Straży Miejskiej zaszły w sierpniu 1997 r. 29 sierpnia 1997 roku Sejm RP uchwala Ustawę o strażach gminnych. Po raz pierwszy jasno określono zakres obowiązków i uprawnień Straży Miejskich. Rozporządzenie Ministra MSWiA wydane do tej ustawy pozwoliły na ujednolicenie umundurowania i dystynkcji strażników całej Polsce.

 • 1998

  10 czerwca 1998 roku Komenda Straży Miejskiej w Gdańsku zostaje przeniesiona do budynku (byłego internatu Szkoły Samochodowej) przy ul. Elbląskiej 54/60 w Gdańsku, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego.

 • 1999

  W czerwcu 1999 roku na kolejną, siódmą już pielgrzymkę, przyleciał do Polski Papież Jan Paweł II. Wydarzenie to było bardzo ważne również dla gdańskiej Straży Miejskiej. Strażnicy zabezpieczali m.in. mszę świętą odbywającą się na sopockim hipodromie. Psy Straży Miejskiej wraz z przewodnikami pełniły służbę w tzw. „strefie 0″ patrolując Park Oliwski, na terenie którego znajduje się Zespół klasztoru O.O. Cystersów, gdzie podczas wizyty w Trójmieście spał Ojciec Święty.

  27 lipca 1999 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej rozpoczynają pracę na Stanowisku Monitoringu (pierwszym w Trójmieście) umieszczonym w pomieszczeniach II komisariatu Policji przy ul. Piwnej w Gdańsku. Jest to służba w systemie zmianowym, całodobowa. Pełniący tam służbę strażnicy mają pod swoją opieką cały rejon Głównego Miasta.

  1 grudnia 1999 roku rozpoczyna działalność Stanowisko Kierowania Straży Miejskiej w siedzibie Zintegrowanego Systemu Ratownictwa przy ul. Sosnowej w Gdańsku Wrzeszczu.

 • 2000

  Od dnia 2 stycznia 2000 roku Komendantem Straży Miejskiej zostaje (wybrany w drodze konkursu) mgr Zbigniew Sodol, a zastępcami Komendanta zostają mgr Roman Dorawa i mgr Krystyna Mollin. Rozpoczynają się daleko idące zmiany w strukturze organizacyjnej (zostają stworzone dwa główne wydziały: Wydział Interwencji i Zabezpieczeń oraz Wydział Dzielnic) i zadaniach, jakie zaczynają wykonywać w trakcie pełnienia służby funkcjonariusze. Zwiększa się również stan osobowy i wynosi on na dzień 31 grudnia 2000 roku 281 osób, w tym: 232 mężczyzn i 49 kobiet.

  1 czerwca 2000 roku powstaje najmłodszy referat Straży Miejskiej w Gdańsku- Referat Profilaktyki i współpracy ze szkołami. Powstaje też drugie stanowisko Monitoringu Wizyjnego rejonie dworca PKP Gdańsk Główny. Otwarta zostaje siedziba pierwszego terenowego referatu Straży Miejskiej przy ul. Gospody 19a w dzielnicy Gdańsk Żabianka.

 • 2001

  W lipcu 2001 roku także Gdańsk dotknęła powódź. Wszyscy funkcjonariusze biorą udział w akcji ratunkowej. Niektórzy z nich pełnią służbę nieprzerwanie przez 72 godziny bez przerwy. Przez następne dwa miesiące czynnie uczestniczą w usuwaniu skutków powodzi.

 • 2003

  Kolejna akcja prowadzona przez gdańskich strażników ma miejsce 3 maja 2003 roku. Na terenie Rafinerii przy ul. Benzynowej w Gdańsku dochodzi do eksplozji i pożaru jednego ze zbiorników. W skutek wybuchu ginie 3 pracowników Rafinerii, którzy znajdowali się na zbiorniku, pobierając próbki paliwa do badań. Kolejny raz funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczą w akcji ratowniczej. Już po 5 minutach od chwili eksplozji są już na miejscu zdarzenia. Funkcjonariuszami dowodzi osobiście z-ca Komendanta Roman Dorawa.

 • 2004

  W maju 2004 roku na Górnej Oruni uruchomione zostało kolejne stanowisko Monitoringu Wizyjnego. We wrześniu tego samego roku monitoringiem objęty został rejon Wrzeszcza.

  28 września 2004 r., ze stanowiska zrezygnował Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Sodol. Na wniosek Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza rozpisany został konkurs na stanowisko Komendanta SM. Do czasu jego rozstrzygnięcia obowiązki komendanta przejął mgr Roman Dorawa. Po ogłoszeniu wyników, z dniem 1 kwietnia 2005 r. Komendę nad Strażą Miejską w Gdańsku objął mgr inż. Leszek Walczak.

 • 2006

  22 maja 2006r. wybucha pożar najstarszego kościoła parafialnego na Starym Mieście w Gdańsku pod wezwaniem św. Katarzyny. W akcji ratowania bezcennych zabytków udział biorą gdańscy strażnicy miejscy. Sześciu z nich otrzymało przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złote i srebrne odznaki „Za opiekę nad zabytkami”.

  We wrześniu 2006r. do użytku oddana zostaje wyremontowana Komenda Straży Miejskiej w Gdańsku. W nowym obiekcie odbywa się Sympozjum Komendantów Unii Miast Metropolii Polskich.

 • 2008

  12.06.2008r. Gdańska Straż Miejska jako jedna z pierwszych w Polsce otrzymuje certyfikat ISO 9001:2008.

 • 2010

  W dniach 25 - 27 marca 2010r. w Komendzie Gdańskiej Straży Miejskiej ma miejsce pierwsze spotkanie grupy roboczej Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Lokalnego w ramach Związku Miast Bałtyckich.