Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nie taka hulajnoga straszna …

Autor: Andrzej Hinz
Elektryczne hulajnogi wpisały się już na stałe w miejski krajobraz. Zdarza się, że osoby, które z nich korzystają łamią obowiązujące przepisy. Jeżdżą po chodniku z nadmierną prędkością, a po skończonej jeździe parkują na nim swoje pojazdy w sposób utrudniający ruch pieszym. Między innymi w takich sytuacjach interweniują strażnicy miejscy.
hulajnogi zaparkowane w miejscu wyznaczonym

7 czerwca odbyło się spotkanie poświęcone e-hulajnogom. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Straży Miejskiej w Gdańsku, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Policji, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz firm, które wypożyczają tego typu pojazdy. Podczas zebrania wypracowano procedury postępowania z hulajnogami elektrycznymi w oparciu o mające wejść w życie nowe przepisy. Wprowadzono szereg zmian i udogodnień dla użytkowników. Do najważniejszych z nich należały:

• ustawiono w hulajnogach limity prędkości i wprowadzono system bonusowy za prawidłowe parkowanie;
• wyznaczono strefy, w których szybkość jazdy jest ograniczona (ograniczenie maksymalnej prędkości do 12 km/h zostało wprowadzone na obszarze Głównego Miasta w obrębie dzielnicy Śródmieście wraz z Wyspą Ołowianką i północną częścią Wyspy Spichrzów, tj. obszaru ograniczonego ul. Okopową, ul. Podwale Staromiejskie, ul. Grodzką, ul. Wartką, ul. Na Stępce, ul. Szafarnia, ul. Podwale Przedmiejskie);
• wyznaczono strefy z zakazem parkowania, np. tereny ogródków działkowych;
• wyznaczono miejsca parkingowe dla hulajnóg na terenie całego miasta;
• opracowano procedury, które skrócą czas reakcji na stwierdzone nieprawidłowości.

Przewrócone hulajnogi ściezka rowerowa piesi las 2.0

W zeszłym tygodniu gdańscy strażnicy miejscy sprawdzali opracowane rozwiązania w praktyce. Patrole zwracały uwagę na kierujących elektrycznymi hulajnogami i rowerami, którzy na chodniku przekraczali dozwoloną prędkość oraz sposób parkowania. Funkcjonariusze przyznali, że pomimo wcześniejszych obaw większość kierujących stosuje się do obowiązujących przepisów. Świadczy o tym między innymi liczba podjętych interwencji. Podczas prowadzonych działań strażnicy wystawili 6 mandatów karnych, pouczyli 3 osoby, a 7 użytkownikom zwrócili uwagę na niewłaściwe korzystanie z pojazdu.

O czy należy pamiętać?

Zgodnie z art. 33 pkt 6 Kodeksu Drogowego Kierujący rowerem, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Po zakończonej jeździe warto też odstawić hulajnogę w wyznaczonym do tego miejscu. Na terenie całego Gdańska znajduje się 230 stworzonych w tym celu parkingów z 2376 miejscami. Pojazdy można też zostawić na chodniku, ale pod pewnymi warunkami:

• jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni;
• równolegle do krawędzi chodnika;
• szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych powinna być nie mniejsza niż 1,5 metra.

Warto o tym pamiętać, ponieważ w przypadku sprzętu, który będzie zaparkowany w miejscu zabronionym, funkcjonariusze będą mogli go odholować na parking administracyjny, a to wiąże się z kosztami dla właściciela pojazdu.

Informujemy:

6 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja Uchwała Rady Miasta nr XXXVI/921/21. Radni ustalili w niej obowiązujące kwoty za usunięcie hulajnóg elektrycznych zaparkowanych w niedozwolonych miejscach oraz za przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. Stawki wynoszą odpowiednio 123 złote za odholowanie i 15 złotych za każdy dzień przechowywania pojazdu na parkingu administracyjnym.

31 sierpnia strażnicy uzyskali nowe uprawnienia do nakładania grzywien na podstawie art. 86a Kodeksu Wykroczeń. Zgodnie z nowymi uprawnieniami strażnicy mogą ukarać za poruszanie się zbyt szybko po chodniku lub drodze dla pieszych, a także za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Więcej informacji o przepisach dotyczących e-hulajnóg, UTO i UWR