Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zmieniamy Twoje Miasto: Czyste Przystanki

czyste_przystanki-small

Po sukcesie akcji „Zmieniamy Twoje Miasto: Czyste Przystanki” w 2011, szykuje się jej kolejna odsłona. Przy 30 wiatach przystanków komunikacji miejskiej w śródmieściu Gdańska i Wrzeszczu pojawi się 60 tablic, na których mieszkańcy będą mogli legalnie wieszać drobne ogłoszenia.

Nie jest to jednak jednorazowa akcja, lecz proces zmiany świadomości mieszkańców. Gdańszczanie mogą na własną rękę zrywać nielegalne reklamy szpecące wiaty przystanków, oraz powodujące szum informacyjny tam, gdzie spodziewamy się wyłącznie rozkładu jazdy. Chodzi o to, abyśmy poczuli się gospodarzami przystanków i nie godzili się na akty wandalizmu szpecące przestrzeń, z której wspólnie korzystamy.

Ubiegłoroczna akcja odbyła się z inicjatywy prezydenta Macieja Lisickiego. 16 września, wraz z początkiem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Gdańsku odsłonięto 12 tablic informacyjnych – przy przystankach na trasie od Bramy Wyżynnej do Dworca Głównego. Proponowane rozwiązania okazały się niezwykle skuteczne.

Zaczęliśmy od monitoringu na przystankach, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, a następnie ruszyliśmy z kampanią informacyjną, nawołującą pasażerów do zrywania ulotek – wyjaśnia Małgorzata Ratkowska, koordynatorka projektu Mimosa Civitas Plus w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Poczucie bezpieczeństwa jest związane z otaczającą nas przestrzenią, a ze statystyk policyjnych wynika, że akty wandalizmu i przemocy zdarzają się rzadziej na czystych, dobrze oświetlonych i monitorowanych przystankach.

Dodatkowo na wybranych przystankach zainstalowane zostaną nowe kosze na śmieci oraz pasy antypoślizgowe. Uroczyste odsłonięcie ostatniej tablicy informacyjnej zakupionej w ramach projektu Mimosa nastąpi 3 lipca. Mieszkańcy będą mieli okazję zapoznać się z działaniami projektu oraz wypowiedzieć się na temat problemu wandalizmu i kwestii bezpieczeństwa w gdańskim transporcie publicznym oraz przedstawić własne propozycje jak poprawić atrakcyjność tramwaju jako środka komunikacji miejskiej.

Partnerami akcji „Czyste Przystanki” są:

  • Mimosa Civitas Plus
  • Urząd Miejski w Gdańsku
  • Straż Miejska w Gdańsku
  • Komenda Miejska Policji w Gdańsku
  • Zarząd Dróg i Zieleni
  • Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
  • Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku
  • Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego
  • Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

Projekt „Wprowadzanie innowacji do działań na rzecz mobilności i zrównoważonego rozwoju” o akronimie MIMOSA jest częścią inicjatywy CIVITAS PLUS – prestiżowego programu Komisji Europejskiej o dużym znaczeniu politycznym.

CIVITAS to lepszy, ekologiczny system transportu miejskiego, którego nazwę można rozszyfrować jako: CIty, VITAlity, Sustainability.

Dofinansowywany przez Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej projekt MIMOSA koncentruje się na działaniach innowacyjnych (miękkich) związanych z rozwojem zrównoważonego transportu, poprawą bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach transportu publicznego, promowaniem transportu alternatywnego, skuteczniejszym wykorzystaniu energii w transporcie zbiorowym. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Bolonią (Włochy) – lider projektu, miastem Utrecht (Holandia), Tallin (Estonia) i Funchal (Portugalia).

Czytaj także: