Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zasiej partycypację

Jesienią 2011 roku mieszkańcy Gdańska wzięli udział w konsultacjach społecznych dotyczących przestrzeni miejskiej znane mieszkańcom pod nazwą „Plac Waryńskiego. Wymyślmy Razem!”. Realizowanego przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego i Świetlicę Krytyki Politycznej we współpracy fundacji im. S. Batorego wspierającej projekt „ Partycypacja obywatelska”. W ramach projektu zorganizowano cykl warsztatów dotyczących zagospodarowania terenu „Plac Waryńskiego” położonego w kwartale ulic L. Waryńskiego, S. Czarnieckiego i Alei Grunwaldzkiej.

Dzięki wspólnej pracy mieszkańców Wrzeszcza stworzono kilka projektów zagospodarowania placu. Podczas spotkania podsumowującego organizatorzy wypracowali wspólne stanowisko uczestników na temat wszystkich kwestii poruszonych na wcześniejszych warsztatach oraz stworzyli podstawy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Adresatami projektu byli głównie mieszkańcy pobliskich osiedli, ale również sympatycy tzw. Placu Waryńskiego. Każdy bez względu na wiek uczestniczył w procesie projektowym. Projektantami oraz pomysłodawcami nowych rozwiązań stały się zarówno dzieci, planujące plac zabaw, jak i osoby starsze, projektujące miejsce odpoczynku.

Działania w ramach projektu mają na celu stworzenie nowej atrakcyjnej przestrzeni publicznej we Wrzeszczu. Do projektu na każdym etapie zostaną zaproszeni mieszkańcy, a także przyjaciele placu. W podjęciu świadomych decyzji pomagają zaproszeni specjaliści w dziedzinach architektury, architektury krajobrazu i ekologii.

Projekt ma na celu rozbudzenie życia społecznego w przestrzeni publicznej, dzięki czemu Plac Waryńskiego stanie się dla mieszkańców Wrzeszcza jeszcze bardziej atrakcyjny i przyjazny. Projekt stwarza szansę na pogłębienie więzi mieszkańców z miastem. Pozwala również uczestnikom na bezpośrednie zetknięcie się z demokracją uczestniczącą. Celem projektu jest też poprawa jakości przestrzeni publicznej w tej części Wrzeszcza oraz promocję rozwiązań ekologicznych w projektowaniu przestrzeni miejskich.

Działania realizowane w ramach projektu „Plac Waryńskiego. Wymyślmy razem” przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Gdańsku.