Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Umiem pomagać! – pierwsza pomoc przedmedyczna

Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Główne cele:

  • umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;
  • utrwalenie przekonania, że niosąc pomoc można uratować życie,
  • uświadomienie konieczności przestrzegania norm moralnych i prawnych.

Adresaci:

  • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

Forma realizacji:

  • zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem sprzętu do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pierwsza pomoc