Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

"Safe and cool" – międzynarodowy konkurs dla szkół

Konkurs na projekt dotyczący bezpieczeństwa w szkołach.

Komisja ds. Bezpieczeństwa Lokalnego Związku Miast Bałtyckich, której przewodniczy Straż Miejska w Gdańsku, ogłasza konkurs dla szkół, w których kształci się młodzież w wieku 12-18 lat (gimnazja i szkoły średnie). Celem konkursu jest opracowanie przez młodzież projektu, który pomoże rozwiązać problemy bezpieczeństwa, występujące w szkole lub w jej otoczeniu. Włączenie młodzieży w to działanie służy poprawie poczucia bezpieczeństwa w szkołach, promowaniu i budowaniu poczucia odpowiedzialności za wspólne mienie, propagowaniu odpowiedzialnych zachowań wśród uczniów, a także wspieraniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2012 roku. Szczegółowych informacji udziela Referat Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku (adres e-mail: profilaktyka@strazmiejska.gda.pl) oraz sekretarz Komisji ds. Bezpieczeństwa Lokalnego – inspektor Czesław Dwojak (adres e-mail: ubc@strazmiejska.gda.pl).

Straż Miejska w Gdańsku wraz ze strażami miejskimi i policją municypalną z miast, wchodzących w skład Związku Miast Bałtyckich, tworzy Komisję ds. Bezpieczeństwa Lokalnego (Union of the Baltic Cities – Commission on Local Safety). Komisja zajmuje się wymianą doświadczeń i współpracą w kwestii bezpieczeństwa i porządku ośrodków miejskich basenu Morza Bałtyckiego.

Zapraszamy do udziału w konkursie!