Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Postępowanie ze zwierzętami

Postępowanie ze zwierzętami” to program profilaktyczny informujący o zasadach bezpiecznego zachowania w kontaktach ze zwierzętami przy wykorzystaniu psa służbowego Straży Miejskiej w Gdańsku. Ponadto:

  • Prezentacja filmu edukacyjnego „Mój przyjaciel Rex” połączona z pogadanką nt. bezpiecznych zachowań wobec i w obecności zwierząt
  • Przybliżenie przepisów prawnych dot. zwierząt – konieczność sprzątania po pupilu, konieczność nałożenia kagańca podczas spacerów, obowiązek karmienia i dbania o zwierzę w domu, obowiązek szczepień, czipowanie psów jako możliwość identyfikacji zaginionego psa, etc.
  • Praktyczne wyćwiczenie bezpiecznej pozycji żółwia w celu ochrony przed atakiem agresywnego psa

Adresaci:

  • Dzieci ze szkół podstawowych w przedziale wiekowym 6 – 13 lat

Forma realizacji:

  • Mini-wykłady, konkursy, pokazowe zajęcia z psem służącym w Straży Miejskiej w Gdańsku