Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Posprzątaj po swoim pupilu - to Twój obowiązek

Posprzątaj po swoim pupilu – to Twój obowiązek

Kampania edukacyjna Straży Miejskiej w Gdańsku i Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Gdańsku informującej mieszkańców o obowiązku sprzątania nieczystości po swoich pupilach. Projekt „Posprzątaj po swoim pupilu – to Twój obowiązek” miał na celu zmianę zachowań mieszkańców Miasta Gdańska w związku z wykształceniem nawyku sprzątania psich odchodów.

Głównym zadaniem w projekcie była ekspozycja plakatów w środkach komunikacji miejskiej w Gdańsku oraz zakup i umieszczenie pojemników na psie nieczystości na terenach zielonych w mieście. Poprzez w/w działania Straż Miejska w Gdańsku we współpracy z Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku dążyła do uświadomienia mieszkańcom miasta – właścicielom czworonogów, że posiadanie pupila, to nie tylko przyjemność, ale i obowiązki. Dla wszystkich właścicieli psów naturalna jest konieczność karmienia zwierzaka, jego szczepienie, dbanie o jego kondycję. Do listy naturalnych nawyków związanych z opieką nad psem wprowadziliśmy kolejny – nawyk sprzątania psich nieczystości. Planowaliśmy uświadomić mieszkańcom, że sprzątanie po swoim pupilu nie jest czymś wstydliwym, a równocześnie jest koniecznym do utrzymania czystości na placach, skwerach i parkach, które mają szansę stać się w niedalekiej przyszłości miejscem wypoczynku i rekreacji Gdańszczan. Sprzątanie psich nieczystości wynika przede wszystkim z zapisów prawa miejscowego. Zapoznaliśmy Gdańszczan z zapisami uchwały Rady Miasta Gdańska nr XX/503/08 z dn. 28 lutego 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. Jednocześnie poprzez dostępność koszy na psie odchody, ułatwiamy mieszkańcom – właścicielom psów wypełnianie ich obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kampania przebiegała dwutorowo. W pierwszej kolejności pojawiły się plakaty w środkach komunikacji miejskiej w Gdańsku, następnie w porozumieniu z gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni zostały zamontowane pojemniki na psie odchody w newralgicznych punktach terenów zielonych Gdańska.


Posprzątaj-po-swoim-pupilu-to-Twój-obowiązek