Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Pomóż środowisku - nie śmieć!

Pomóż środowisku – nie śmieć!

Kampania edukacyjno – informacyjna skierowana do mieszkańców miasta dotycząca prawidłowych nawyków związanych z pozbywaniem się odpadów.

Straż Miejska w Gdańsku śladem innych instytucji rządowych i samorządowych rozpoczęła kampanię propagującą ideę ochrony przyrody. Straż Miejska w Gdańsku starała się przekonać mieszkańców miasta do konieczności ekologicznego trybu życia oraz zaangażować tym samym Gdańszczan do utrzymywania czystości i porządku w mieście, wykształcić prawidłowe nawyki związane z pozbywaniem się odpadów.

Główną kwestią, której dotyczył projekt był problem nielegalnych wysypisk śmieci oraz stopniowa eliminacja procederu tzw. podrzutów śmieci na terenach niezabudowanych, w lasach, w parkach i innych miejscach do tego celu nieprzeznaczonych. Planowaliśmy uświadomić mieszkańcom, że pieniądze miejskie, które mogą być przeznaczone na budowę nowych chodników bądź placów zabaw, muszą być wykorzystane na usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci.

Główną osią projektu była reklama outdoorowa, gdyż miała ona szansę dotrzeć do największej ilości odbiorców. Jest to najszybszy i najskuteczniejszy sposób, który pozwoli dotrzeć do każdego mieszkańca Gdańska, niezależnie od grupy wiekowej, jak również turystów przebywających na terenie naszego miasta. Plakaty poruszały tematykę związaną z przeciwdziałaniem powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci wraz z jej podstawą prawną (Kodeks wykroczeń – przepisy o zanieczyszczeniu i zaśmiecaniu miejsc publicznych oraz Uchwała Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 roku z późn. zm. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska).

Plakaty pojawiły się na reklamach miejskich typu citylight w głównych punktach miasta – przystankach komunikacji miejskiej (34 lokalizacje) i trwała 2 miesiące, tj. czerwiec – lipiec 2011r. Poprzez edukację Straż Miejska w Gdańsku dąży do zmniejszenia zanieczyszczenia terenów leżących na terenie Gminy Miasta Gdańsk i przeciwdziała podrzucaniu śmieci. Tym samym usiłuje przeciwdziałać degradacji środowiska naturalnego.


Pomóż-środowisku-nie-śmieć