Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Narkotyki? Ze mną nie wygrasz!

Narkotyki? Ze mną nie wygrasz!” na rzecz eliminowania handlu i spożycia narkotyków w szkołach.

Cele szczegółowe:

  • Przedstawienie młodzieży negatywnych następstw przyjmowania narkotyków i substancji odurzających
  • Informowanie o odpowiedzialności karnej za posiadanie i handel narkotykami
  • Udzielenie wskazówek, jak należy zachować się w przypadku nagabywania przez dealerów oraz udzielenie informacji o miejscach pomocy w przypadku zagrożenia z ich strony lub w przypadku uzależnienia od narkotyków
  • Zapoznanie młodzieży z metodami walki z handlem niedozwolonymi substancjami narkotycznymi i odurzającymi, stosowanymi przez służby mundurowe
  • Udzielenie wsparcia pedagogom i rodzicom w przypadku wykrycia posiadania lub handlu narkotykami w szkole poprzez podjęcie działań zgodnych z obowiązującymi przepisami i wynikających z zakresu uprawnień funkcjonariuszy
  • Odstraszanie młodzieży od przyjmowania zaoferowanych narkotyków, a dealerów od oferowania ich na terenie szkoły lub w jej pobliżu

Adresaci:

  • Dzieci i młodzież w wieku 13 – 19 lat – jako grupa szczególnie zagrożona problemem narkomanii

Forma realizacji:

  • Pogadanki, dyskusje, pytania i odpowiedzi, wizyta psa tropiącego wraz z przewodnikiem w szkole na pisemne zaproszenie dyrekcji szkoły skierowane do Straży Miejskiej w Gdańsku, spotkania z rodzicami i Radą Pedagogiczną oraz gośćmi z instytucji zajmujących się pomocą osobom uzależnionym od narkotyków