Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

I Ty też masz wpływ na środowisko!

I Ty też masz wpływ na środowisko!

Kampania społeczno – edukacyjna Straży Miejskiej w Gdańsku i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na rzecz poszerzenia stopnia świadomości ekologicznej mieszkańców.

Kampania oparta była przede wszystkim na ekspozycji plakatów o treści ekologicznej w środkach komunikacji SKM w Gdańsku. W okresie letnim 2010 r. w pojazdach SKM na trójmiejskich liniach umieszczono w reklamowych ramkach plakaty informujące mieszkańców Trójmiasta i turystów o konieczności zadbania o środowisko. Plakaty poruszały tematykę związaną z zanieczyszczeniami terenów miejskich (place, drogi, tereny zielone), niszczeniem zieleńców przez parkujące samochody, dzikimi wysypiskami śmieci, zanieczyszczeniami terenu wynikającego z zaniedbań właścicieli posesji oraz zanieczyszczeniami powodowanymi przez liczne zakłady produkcyjne i usługowe znajdujące się na terenie miasta. Plakat poruszał też problem związany ze zwykłą niefrasobliwością osób zaśmiecających środowisko, odpadami pozostałymi po codziennej konsumpcji (opakowania po produktach spożywczych, niedopałki papierosów) oraz problem niedopełnienia obowiązku właściciela psa w związku z koniecznością usunięcia po nim nieczystości.

Pozostałe plakaty zostały przekazane do referatów dzielnicowych Straży Miejskiej w Gdańsku w celu rozpropagowania ich w innych instytucjach, placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie Gdańska, spółdzielniach mieszkaniowych, etc.

Poprzez zamieszczenie plakatów w ramkach reklamowych w kolejkach SKM poinformowano mieszkańców i turystów o podstawowych obowiązkach porządkowych wynikających z przepisów ustaw oraz z przepisów porządkowych Miasta Gdańska. Ponadto poinformowano o restrykcjach karnych grożącym mieszkańcom za nieprzestrzeganie w/w przepisów. Straż Miejska w Gdańsku szacuje, że dzięki ekspozycji plakatów w pojazdach SKM ok. 500 000 mieszkańców oraz turystów zetknęło się z kampanią społeczno – edukacyjną Straży Miejskiej w Gdańsku i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na rzecz poszerzenia stopnia świadomości ekologicznej mieszkańców pn. „I Ty też masz wpływ na środowisko!”


I-Ty-masz-wpływ-na-środowisk