Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ekologiczna klasa - wiem jak segregować odpady

Program uczy zasad segregacji odpadów, propaguje działania na rzecz ochrony środowiska w związku z gospodarowaniem odpadami, promuje podnoszenie poziomu odzysku surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu. Strażnicy omawiają z uczniami zasady ponownego wykorzystania i przetwarzania odpadów, dyskutują o sposobach ograniczania ich ilości.

Główne cele programu:

  • wykształcenie prawidłowych nawyków związanych z koniecznością segregowania odpadów,
  • zapoznanie z najważniejszymi zasadami ochrony środowiska,
  • uświadomienie konsekwencji wynikających z zanieczyszczenia ekosystemu.

Adresaci:

  • uczniowie szkół podstawowych w wieku 6-13 lat;

Forma realizacji:

  • praca w grupie (m.in. burza mózgów),
  • mini-wykłady,
  • ćwiczenia w segregowaniu odpadów,
  • praktyczne przetwarzanie odpadów na przedmioty użytkowe (karmniki dla ptaków, ozdoby itp.).

Zajęcia realizowane są we współpracy z Zakładem Utylizacyjnym w Gdańsku.

Ekologiczna klasa