Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Eko - Strażnik

Eko – Strażnik” na rzecz zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska naturalnego i likwidowaniu szkód w ekosystemie.

  • Wykształcenie u dzieci nawyku dbania o czystość, ład i porządek otoczenia
  • Przebudowanie mentalności i wykorzenienie nieprawidłowych postaw mieszkańców wobec otaczającej przyrody
  • Poinformowanie o odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów o ochronie środowiska
  • Stopniowe zmniejszanie kosztów wymiany i naprawy sprzętów i urządzeń użytku publicznego, renowacji terenów zielonych oraz usuwania odpadów

Adresaci:

  • Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów

Forma realizacji:

  • Mini-wykłady, pytania i odpowiedzi, zajęcia w terenie, prezentacje audiowizualne, spotkania z rodzicami