Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Dobry rodzic, dobry nauczyciel wie!

Podczas realizacji programu: ”Dobry rodzic, dobry nauczyciel wie!” przeprowadzane są rozmowy wychowawcze z rodzicami. Przekazano rodzicom, prawnym opiekunom informacje w zakresie spraw wychowawczych oraz odpowiedzialności za zachowanie swojego dziecka. Na zebraniach z rodzicami funkcjonariusze przekazywane są materiały edukacyjno-informacyjne opracowane w ramach programu “ Nie szkodzić – czyli odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne” skierowane do rodziców i opiekunów.