Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czyste Miasto - zależy też od Ciebie!

Czyste Miasto – zależy też od Ciebie!

Kampania społeczno – edukacyjna Straży Miejskiej w Gdańsku i Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku na rzecz poszerzenia stopnia świadomości ekologicznej mieszkańców Gdańska oraz wykształcenie nawyku reagowania na przejawy łamania przepisów porządkowych.

Kampania oparta była przede wszystkim na edukacji ekologicznej polegającej na umieszczeniu
w nośnikach typu citylight plakatów o tematyce ekologicznej oraz ustawieniu na trawnikach i terenach rekreacyjnych Gdańska tabliczek informacyjnych dla właścicieli psów przypominających o obowiązku sprzątania nieczystości po ich pupilach.

Realizacja kampanii przebiegała dwutorowo. W pierwszej kolejności umieszczono na okres miesiąca (wrzesień 2009 r.) plakaty w nośnikach typu citylight, znajdujących się na głównych węzłach przesiadkowych oraz głównych punktach miasta. Plakaty zostały zaprojektowane w taki sposób, by poruszały kwestie dot. zanieczyszczenia terenów miejskich (place, drogi, tereny zielone), niszczenia zieleńców przez parkujące pojazdy, zanieczyszczeń wynikających z zaniedbań właścicieli posesji oraz spowodowanych przez zakłady produkcyjne i usługowe znajdujące się na terenie miasta, zaśmiecania miasta odpadami pozostałymi po codziennej konsumpcji (opakowania po produktach spożywczych, niedopałki papierosów) oraz kwestię związaną z koniecznością sprzątania nieczystości po psach.

W drugiej kolejności na terenach zielonych miasta pojawiły się tabliczki informujące właścicieli psów
o konieczności sprzątania nieczystości po ich pupilach wraz z podstawą prawną. Tabliczki w ilości 140 sztuk umieszczono w dniach 16:09 – 16:10 w następujących punktach miasta:

  • Śródmieście: Park Siennicki, Park Bema, Plac Wałowy, Plac Oruński, Zieleniec Wyczółkowskiego, Zieleniec przy Św. Trójcy, Zieleniec Targ Sienny i Rakowy, Zieleniec przy ul. Kartuska 124
  • Wrzeszcz: Park Leszczyńskich, De Gaulle’a, Strzyża, Akademicki, Zielony, Steffensów, Uphagena, Plac Gen. Maczka, Teren za Cmentarzem Zaspa
  • Oliwa: Park Zaspa, tereny zieleni wzdłuż Potoku Oliwskiego w rejonie ul. Pomorskiej, Zieleniec Żeromskiego, Pasaż Dąbrowszczaków, Zieleniec Chirona
  • Pas Nadmorski: Park Jelitkowski, Park Reagan’a, Park Brzeźnieński
  • Zieleniec przy plaży Stogi (wejście na plażę), Zieleniec przy Siennickiej i Przetoczonej


Czyste-Miasto-zależy-też-od-Ciebie