Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Cały świat w naszej klasie

Program poświęcony zagadnieniom wielokulturowości i tolerancji.

W ramach zajęć:

  • przeciwdziałanie dyskryminacji oraz przemocy rówieśniczej na tle inności kulturowej,
  • uświadamianie dzieciom naturalnych różnic między ludźmi, że każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny,
  • informacje dla dzieci i rodziców z doświadczeniem imigracyjnym o przepisach prawa obowiązujących w Polsce,
  • przybliżanie dzieciom i młodzieży kultury naszego kraju.

Adresaci:

  • dzieci ze szkół podstawowych z doświadczeniem imigracyjnym;

Forma realizacji:

  • mini-wykłady,
  • dyskusje,
  • warsztaty w grupach,
  • wycieczka do siedziby straży miejskiej.
Cały świat 1200px