Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczny Senior

Druga edycja programu profilaktycznego – "Wiem, znam, działam – bezpieczny Senior"

Program „Wiem, znam, działam – bezpieczny Senior” prowadzony jest przy współpracy z gdańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Uroczyste otwarcie programu odbyło się we wtorek 30 października 2012 roku w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku. Na spotkaniu obecni byli kursantki i kursanci drugiej edycji programu, Ludwika Sikorska pełnomocnik rektora UG ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Gabriela Dudziak, Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów.

Inicjatywa tego projektu zrodziła się z potrzeby zadbania o seniorów, którzy w dużym stopniu narażeni są na różnorodne niebezpieczeństwa – mówi Agnieszka Solecka, kierownik Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej. Często słyszymy o napadach, kradzieżach czy wyłudzeniach, których ofiarą padają osoby w podeszłym wieku – dodaje.

Dlatego też w styczniu 2012 roku Referat Profilaktyki gdańskiej Straży Miejskiej rozpoczął program „Wiem, znam, działam – bezpieczny Senior” skierowany do gdańskich seniorów.

Celem programu jest aktywizacja oraz uświadomienie osobom starszym zagrożeń występujących w mieście, poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i prawa oraz nauka metod postępowania w sytuacjach niebezpiecznych i zapobiegania zagrożeniom. Istotnym elementem jest również zapoznanie seniorów ze specyfiką działalności Straży Miejskiej w Gdańsku.

Podobnie jak w pierwszej edycji, tak i teraz planowana jest organizacja zajęć praktycznych z podstaw samoobrony, metodyki postępowania w sytuacjach zagrożenia a także skutecznego ich unikania. Zajęcia prowadzone będą przez instruktora Pomorskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate, Adriana Litwińskiego, na co dzień funkcjonariusza Straży Miejskiej – mówi Agnieszka Solecka, kierownik Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej.

W pierwszej edycji program „Wiem, znam, działam – bezpieczny Senior” wzięło udział prawie 40 osób. Do drugiej edycji przystąpiło tyle samo chętnych.


Rok 2012 jest Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

W związku z powyższym Straż Miejska w Gdańsku uruchomiła program profilaktyczny „Wiem, znam, działam – bezpieczny Senior”. Uroczysta inauguracja Roku Seniora odbyła się 21 stycznia 2012 r. o godzinie 10.00 w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę naszego społeczeństwa. Niestety, są oni w dużym stopniu narażeni na różnorodne niebezpieczeństwa wynikające z wieku, stanu zdrowia jak również braku czujności i dbałości o bezpieczeństwo osobiste. Często słyszymy o napadach, kradzieżach czy wyłudzeniach, których ofiarą padają osoby w podeszłym wieku, zwłaszcza te mieszkające samotnie. W styczniu 2012 roku Referat Profilaktyki gdańskiej Straży Miejskiej rozpoczął program profilaktyczny „Wiem, znam, działam – bezpieczny Senior”, który miał poprawić poczucie bezpieczeństwa wśród gdańskich seniorów.

Celem programu jest aktywizacja oraz uświadomienie osób starszych o zagrożeniach występujących w mieście, poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i prawa oraz nauka metod postępowania w sytuacjach niebezpiecznych oraz zapobiegania zagrożeniom. Istotnym elementem jest również zapoznanie seniorów ze specyfiką działalności Straży Miejskiej w Gdańsku, aby zachęcić ich do kontaktowania się i zgłaszania podejrzeń i nieprawidłowości.

Program był realizowany przy współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. „Pierwsza edycja rozpocznie się w styczniu i potrwa do sierpnia” – mówi Agnieszka Solecka, Kierownik Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej. „Planowana jest organizacja zajęć praktycznych z podstaw samoobrony, metodyki postępowania w sytuacjach zagrożenia a także skutecznego ich unikania. Prowadzone one będą przez instruktora Pomorskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate, Adriana Litwińskiego, na co dzień funkcjonariusza Straży Miejskiej” – dodaje.

Więcej informacji zawierających harmonogram oraz zasady rekrutacji można znaleźć na stronie Centrum Aktywności Seniorów w zakładce: 2012 – Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.