Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpiecznie w mieście - edycja zima

Bezpiecznie w mieście – edycja zima

Program profilaktyczny skierowany do mieszkańców Gdańska. W ramach jego realizacji opracowano plakaty poruszające tematykę zimowych obowiązków właścicieli nieruchomości i posesji oraz ostrzeżenie dot. niebezpieczeństw występujących zimą (lodowiska, ochrona osób bezdomnych). Na plakacie znalazła się podstawa prawna oraz telefony alarmowe instytucji, pod które mieszkańcy mogą w sytuacjach losowych dzwonić w celu uzyskania pomocy. Plakaty powieszone zostały w instytucjach publicznych oraz w pojazdach ZTM na terenie Miasta Gdańska w ramach jednolitej polityki promocyjnej Miasta Gdańska. Informacja o akcji „Bezpiecznie w mieście – bezpieczna zima w mieście” przesłana została do lokalnych mediów oraz znalazła się na stronie internetowej Miasta Gdańska oraz Straży Miejskiej w Gdańsku.


Bezpiecznie-w-mieście-zima-2010