Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpiecznie w mieście (edycja wiosna, lato, jesień, zima)

Bezpiecznie w mieście  (edycja wiosna, lato, jesień, zima)

Kontynuacja programu profilaktycznego skierowanego do mieszkańców Gdańska dot. poprawy bezpieczeństwa Gdańszczan w miejscach publicznych. W ramach jego realizacji opracowano plakaty z podziałem na cztery edycje odpowiadające kwartały roku, tj. wiosnę, lato, jesień i zimę. Każda z edycji poruszała kwestię ważną dla danej pory roku. Wiosną, po roztopach, przypomnieliśmy mieszkańcom o obowiązku sprzątania nieczystości po pupilach, które zwłaszcza wczesną wiosną są najbardziej widoczne na skwerach i chodnikach. Latem skupiliśmy uwagę na bezpieczeństwie rowerzystów. Staraliśmy się uświadomić mieszkańcom, że rower może stać się alternatywnym sposobem poruszania się po mieście, a przy tym wpływa pozytywnie na samopoczucie. Pozostałym użytkownikom dróg przypomnieliśmy fakt, że rowerzysta jest pełnoprawnym użytkownikiem dróg, który bardziej niż kierowcy aut, narażony jest na niebezpieczeństwo ze strony samochodów oraz pieszych. Jesienią we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych postanowiliśmy zwrócić uwagę na potrzeby i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w naszym codziennym życiu. Zimą – już tradycyjnie – przypominamy o obowiązkach mieszkańców dot. usuwania śniegu i lodu z terenów nieruchomości oraz o pomocy skierowanej wobec osób bezdomnych, zwłaszcza gdy za oknem znacznie spada temperatura.

Ekspozycja plakatów w pojazdach ZTM na terenie Miasta Gdańska w ramach jednolitej polityki promocyjnej Miasta Gdańska. Informacja o każdej z edycji akcji „Bezpiecznie w mieście” przesłana została do lokalnych mediów oraz zamieszczana była na stronie internetowej Miasta Gdańska oraz Straży Miejskiej w Gdańsku.