Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpiecznie na rowerze - Miasteczko Ruchu Drogowego

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa kierujących jednośladami oraz pieszych poprzez kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym oraz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

  • Zapoznanie dzieci i młodzieży z Kodeksem Ruchu Drogowego (test na początku i na końcu zajęć)
  • Uświadomienie uczniom, że strój ochronny i odblaskowy na rower jest konieczny ze względu na bezpieczeństwo własne, jak i innych użytkowników ruchu drogowego
  • Przekazanie dzieciom i młodzieży podstawowych zasad z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – pokaz praktyczny ratowników medycznych: sztuczne oddychanie, mierzenie tętna, resuscytacja, opatrunki, wezwanie telefoniczne służb ratunkowych (ćwiczenia praktyczne pod okiem ratowników)
  • Praktyczne przygotowanie dzieci i młodzieży do jazdy rowerem jako alternatywnego środka transportu – zajęcia w Miasteczku Ruchu Drogowym przy wykorzystaniu torów przeszkód oraz sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych. Możliwość przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową

Adresaci:

  • Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych

Forma realizacji:

  • Wykłady z pokazem znaków drogowych, praktyczne pokazy pomocy przedmedycznej, praktyczne zajęcia w Miasteczku Ruchu Drogowego Straży Miejskiej w Gdańsku