Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpiecznie na rowerze - Miasteczko Ruchu Drogowego

Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, który kształtuje prawidłowe nawyki uczestników ruchu drogowego. Uczy też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cele programu:

  • zapoznanie dzieci i młodzieży z Kodeksem Ruchu Drogowego (testy na początku i na końcu zajęć),
  • przekonanie uczniów, że odpowiedni strój rowerzysty (ochronny, odblaskowy) jest konieczny ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych użytkowników ruchu drogowego,
  • nauka podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (ćwiczenia pod okiem ratowników medycznych: wykonanie sztucznego oddychania, resuscytacji, mierzenie tętna, zakładanie opatrunków, wezwanie telefoniczne służb ratunkowych),
  • praktyczne przygotowanie dzieci i młodzieży do jazdy rowerem (zajęcia w Miasteczku Ruchu Drogowego z wykorzystaniem znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz toru przeszkód),
  • możliwość przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową.

Adresaci:

  • uczniowie szkół podstawowych;

Forma realizacji:

  • wykłady z pokazem znaków drogowych,
  • praktyczne pokazy pomocy przedmedycznej,
  • praktyczne zajęcia w Miasteczku Ruchu Drogowego Straży Miejskiej w Gdańsku.
Bezpiecznie na rowerze 1200px