Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczne wakacje

Strażnicy podczas spotkań przypominają numery alarmowe służb dbających o bezpieczeństwo oraz informują o ryzykownych zachowaniach. Mówią o przepisach ruchu drogowego i zasadach korzystania ze środowiska naturalnego, gdyż ważne jest, aby, spędzając czas na przykład w lesie, wiedzieć, jakimi nieostrożnymi działaniami można niszczyć przyrodę.

Strażnicy podczas spotkań tłumaczą zasady bezpiecznego korzystania z kąpielisk, komunikacji oraz ćwiczą z dziećmi zachowania wobec zwierząt. Informują również młodzież o konsekwencjach prawnych i zdrowotnych spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania narkotyków.

Dokładnych informacji o możliwości przeprowadzenia zajęć poświęconych bezpieczeństwu na wakacjach przez strażników miejskich udziela Referat Profilaktyki:

ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk
Tel/fax: 058 301 30 11 wew. 116 lub 117
E-mail: profilaktyka@strazmiejska.gda.pl

Dyżury w referacie pełnione są: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00