Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczne dzieciństwo

Celem programu jest uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, z którymi mogą się spotkać w codziennym życiu. Strażnicy w przyjazny sposób opisują możliwe zagrożeń oraz tłumaczą, jak ich unikać.

Program składa się z pakietów edukacyjnych:

Bezpieczeństwo w drodze do/ze szkoły

 • zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • prezentacja prawidłowych reakcji w sytuacji zagrożenia.

Bezpieczeństwo w czasie zabawy

 • informacje o bezpiecznych miejscach zabawy,
 • ostrzeżenie przed nieodpowiedzialnym używaniem niebezpiecznych przedmiotów,
 • inspiracje do korzystania z bezpiecznych zabaw.

Bezpieczeństwo na wakacjach

 • dyskusja o bezpiecznych miejscach letnich zabaw (podczas kąpieli lub z użyciem sprzętu sportowego),
 • prezentacja podstawowych zasad profilaktyki przeciwalkoholowej oraz antynikotynowej.

Bezpieczeństwo w czasie ferii

 • podstawowe zasady używania fajerwerków i innych materiałów pirotechnicznych,
 • rozmowa na temat bezpiecznego uprawiania sportów zimowych.

Bezpieczeństwo w kontakcie z obcą osobą

 • wykształcenie właściwych reakcji w przypadku ofert składanych przez nieznajome dorosłe osoby,
 • uświadomienie potrzeby zachowania ostrożności przy udzielaniu obcym informacji o charakterze osobistym.
Bezpieczne dzieciństwo