Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczeństwo Kobiet 2012

Władze Gdańska szacują, że podczas UEFA EURO 2012TM miasto odwiedzi 200 tysięcy osób. Mistrzostwa będą wielkim świętem sportu i promocją regionu, jednak taka fala turystów może przynieść ze sobą nie tylko pozytywne skutki. Większe spożycie alkoholu, poczucie anonimowości w tłumie turystów, stereotypowe postrzeganie kobiet w świecie sportu – to wszystko może prowadzić do większej liczby incydentów przemocy wobec kobiet. Dlatego Instytut Kultury Miejskiej i Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” proponują jeden z nielicznych w tej materii projektów profilaktycznych.

W ramach projektu powstała edukacyjna strona internetowa www.bezpieczenstwokobiet2012.info, na której znaleźć można zasady postępowania w awaryjnych sytuacjach, podstawy samoobrony, porady na temat bezpiecznego seksu, numery telefonów zaufania, kontakty do organizacji pomocowych i publikacje na temat przemocy wobec kobiet.

Drugą częścią projektu będzie kampania społeczna przeciwko przemocy wobec kobiet, przygotowana wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami warsztatów antydyskryminacyjnych i artystycznych zorganizowanych w marcu i kwietniu. Kampania odbywać się będzie w czerwcu 2012 w czasie międzynarodowych rozgrywek piłkarskich. Obecna będzie m.in. w Strefach Kibica i trójmiejskich klubach.

Bieżące informacje na temat wydarzeń towarzyszących kampanii znaleźć można na stronie www.bezpieczenstwokobiet2012.info w dziale „Aktualności”.

Organizatorzy:

 • Instytut Kultury Miejskiej
 • Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”

Partnerzy:

 • Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW – Polska
 • The West Ukrainian Center „Women’s Perspectives”
 • Kapelusz Pomysłów „Cat in the Hat”
 • KPH Trójmiasto
 • Fundacja Przestrzeń Kobiet
 • Poradnia Zdrowia Psychoseksualnego „Bez Tabu”
 • Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście
 • Biuro Prezydenta Miasta Gdańska ds. Sportu i Euro 2012
 • Wydzial Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku
 • Komenda Miejska Policji w Gdańsku
 • Straż Miejska w Gdańsku

Konkurs w ramach akcji Bezpieczeństwo Kobiet 2012

Zapraszamy wszystkich do promowania akcji Bezpieczeństwo Kobiet 2012! Na stronie www.bezpieczenstwokobiet2012.info znaleźć można podstawy samoobrony, porady na temat bezpiecznego seksu, numery telefonów zaufania, kontakty do organizacji pomocowych i publikacje na temat przemocy wobec kobiet. Zależy nam na tym, by informacje te dotarły do jak największej liczby osób. Na naszej stronie w dziale „Do pobrania” znajdują się plakaty, ulotki, wlepki i banery internetowe. Zachęcamy do drukowania materiałów i rozpowszechniania ich w mieście w dozwolonych miejscach oraz do pobierania banerów i zamieszczania ich na blogach i stronach internetowych. Czekamy na zdjęcia umieszczonych w mieście materiałów i na screenshoty Waszych stron z banerami linkującymi do akcji Bezpieczeństwo Kobiet 2012.

Wśród osób promujących akcję rozlosujemy atrakcyjne nagrody książkowe, które otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Współpracy Kobiet NEWW-Polska, Krytyki Politycznej – Świetlicy w Trójmieście, Fundacji Przestrzeń Kobiet, dr hab. Lucyny Kopciewicz z Uniwersytetu Gdańskiego oraz fotografa Georga van der Weydena.

books

Na zdjęcia i screenshoty dokumentujące Wasz udział w kampanii czekamy od 8 do 28 czerwca 2012. Należy je przesyłać na maila fundacja@siezrobi.org. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 1 lipca 2012.

Pamiętajcie, aby materiały naklejać w legalnych miejscach – w klubach czy sklepach za zgodą właścicieli, na Waszych osiedlach za zgodą administracji, na własnych rowerach lub samochodach etc.

Liczymy na Waszą pomysłowość!

Regulamin konkursu

 1. Organizatorami konkursu są realizatorzy projektu Bezpieczeństwo Kobiet 2012, t.j. Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” z siedzibą: ul. Piastowska 60B/40, 80-332 Gdańsk oraz Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą: ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą opiekunów.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy/pracowniczki Organizatorów ani osoby z nimi spokrewnione.
 5. Przedmiotem konkursu jest udział w promowaniu akcji społecznej Bezpieczeństwo Kobiet 2012. Uczestnicy i uczestniczki konkursu proszeni są o pobranie materiałów promocyjnych ze strony www.bezpieczenstwokobiet2012.info/do-pobrania oraz wydrukowanie ich i rozpowszechnianie w swojej miejscowości poprzez umieszczenie w dozwolonym miejscu (w przypadku plakatów, ulotek, wlepek) lub opublikowaniu na swojej stronie internetowej lub blogu z linkiem do strony www.bezpieczenstwokobiet2012.info (w przypadku banerów). Baner powinien być opublikowany na stronie przynajmniej do dnia 1 lipca 2012.
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 28 czerwca 2012 na adres e-mail fundacja@siezrobi.org zdjęcia lub zrzutu ekranu dokumentującego promowanie akcji zgodnie z pkt 3. oraz podanie w mailu zgłoszeniowym swojego imienia i nazwiska.
 7. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne roszczenia stron trzecich w przypadku umieszczenia przez osoby uczestniczące w konkursie materiałów promocyjnych akcji w miejscu niedozwolonym.
 8. Każda osoba może przesłać dowolną ilość zdjęć/screenshotów dokumentujących udział w kampanii.
 9. Wśród uczestników i uczestniczek rozlosowane zostaną nagrody przekazane przez Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska, Krytykę Polityczną – Świetlicę w Trójmieście, Fundację Przestrzeń Kobiet, dr hab. Lucynę Kopciewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, oraz fotografa Georga van der Weydena. Są to następujące książki:
  • Nasze ciała, nasze życie, red. Joanna Puzewicz-Barska, Małgorzata Tarasiewicz, Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW – Polska, Gdańsk 2004
  • Ekologia. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009 – dwie sztuki
  • Zakazane miłości, Marta Konarzewska, Piotr Pacewicz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Seria publicystyczna, Warszawa 2010
  • Duża solidarność, mała solidarność. Biografia Henryki Krzywonos, Agnieszka Wiśniewska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Seria publicystyczna, Warszawa 2010 – trzy sztuki
  • Krakowski Szlak Kobiet. Przewodnik po Krakowie emancypantek, Tom III, red. Ewa Furgał, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2011
  • Dzień Kobiet w mediach. Międzynarodowe studium porównawcze, red. Lucyna Kopciewicz, Wydawnictwo Wschód-Zachód, Łódź 2009
  • Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, red. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2009
  • Poland through foreign eyes. Polska oczami obcokrajowca, Georg van der Weyden, P49 Production, Warszawa 2010
 10. Zwycięskie osoby wyłonią Organizatorzy w drodze losowania 1 lipca 2012. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.bezpieczenstwokobiet2012.info w dziale „Aktualności” oraz na profilu na Facebooku (facebook.com/SafetyForWomen2012).
 11. Nagrody zostaną przesłane pocztą.
 12. Laureaci i laureatki zostaną powiadomieni mailowo o wygranej w dniu 1 lipca 2012. Są wówczas zobowiązani w ciągu 7 dni przesłać Organizatorom swój adres w celu wysłania wygranej. W przypadku braku kontaktu ze strony laureata/laureatki w ciągu 7 dni Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wylosowania kolejnej osoby. Organizatorzy nie wysyłają nagród poza granice Polski.
 13. Przystępując do konkursu, uczestnik/uczestniczka:
  • akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,
  • oświadcza, że posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonych materiałów dokumentujących promowanie akcji oraz, że zgłoszone materiały (zdjęcia, screenshoty) nie naruszają praw osób trzecich,
  • udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do zgłoszonych materiałów na następujących polach eksploatacji: publicznie udostępnienie na stronie internetowej akcji Bezpieczeństwo Kobiet 2012, na stronach internetowych Organizatorów oraz na profilach akcji i Organizatorów na portalu Facebook. Udzielenie licencji następuje z dniem zgłoszenia materiałów do konkursu,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w celu realizacji konkursu na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Uczestnik/ uczestniczka ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Dodatkowe pytania dotyczące regulaminu konkursu można kierować na maila fundacja@siezrobi.org