Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

"Bądź EKO!" ze Strażą Miejską

Zachęcamy do zapoznania się kodeksem ekologicznym jaki Straż Miejska w Gdańsku opracowała w celu zwiększania świadomości mieszkańców w kwestii ochrony środowiska.
kodeks

W przewodniku można znaleźć zasady odnoszące się do m.in. czystości na posesjach, obowiązków osób posiadających zwierzęta domowe czy spalania oraz utylizacji odpadów.

W materiale znajdują się również dane teleadresowe jednostek oraz instytucji służących merytorycznym wsparciem w zakresie opisywanej w kodeksie tematyki.

Wersja papierowa będzie dystrybuowana wśród mieszkańców Gdańska w trakcie spotkań z funkcjonariuszami straży miejskiej.

Elektroniczna wersja Kodeksu jest dostępna już dziś – Kodeks (399.41 KB) .

Projekt został dofinansowany z funduszy Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku.