Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Autochodzik

Program przeznaczony jest dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Jego celem jest:

  • zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, najważniejszymi znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną,
  • nauka poruszania się po drodze pieszo i na rowerze;
  • rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji ruchowej najmłodszych poprzez ćwiczenie prawidłowych zachowań przy wykorzystaniu zestawu "Autochodzik".

Adresaci:

  • dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas 0-I szkół podstawowych;

Forma realizacji:

  • praktyczne zajęcia przy wykorzystaniu zestawu "Autochodzik".
Autochodzik