Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Autochodzik

Autochodzik” skierowany do najmłodszych uczestników ruchu drogowego dotyczący zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym poprzez:

  • Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu w prawie drogowym, w tym umiejętność „czytania” znaków drogowych, świateł, umiejętność poruszania się po drodze w charakterze pieszego, jak i użytkownika roweru (przejście dla pieszych)
  • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ruchowej najmłodszych użytkowników dróg i chodników poprzez praktyczne wyćwiczenie zachowań przy wykorzystaniu zestawu Autochodzik

Adresaci:

  • Dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas „0 – I” szkół podstawowych

Forma realizacji:

  • Praktyczne zajęcia przy wykorzystaniu zestawu Autochodzik