Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor ds. ochrony danych
Straży Miejskiej w Gdańsku
Ryszard Jaworski
ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk

e-mail: sm-iod@gdansk.gda.pl