Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zamówienia publiczne


Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu na dostawę obuwia do umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Gdańsku (04.04.2017 r.)

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu na dostawę obuwia do umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Gdańsku

Informacja o otwarciu ofert na dostawę obuwia do umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Gdańsku (31.03.2017 r.)

Informacja o otwarciu ofert na dostawę obuwia do umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Gdańsku

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Gdańsku (21.03.2017 r.)

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Gdańsku

Ogłoszenia o wyborze oferty na dostawę samochodów służbowych dla Straży Miejskiej w Gdańsku (05.04.2016 r.)

Ogłoszenia o wyborze oferty na dostawę samochodów służbowych dla Straży Miejskiej w Gdańsku

Informacja o wynikach postępowania na dostawę obuwia (01.04.2016 r.)

Informacja o wynikach postępowania na dostawę obuwia

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę obuwia do umundurowania (16.03.2016 r.)

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę obuwia do umundurowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę umundurowania (16.03.2016 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę umundurowania