Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Liście lecą z drzew...

Autor: Robert Kacprzak
To właśnie między innymi dzięki nim jesień jest taka kolorowa. Liście mienią się na drzewach w przeróżnych kolorach, nadając im swoistego uroku. Niestety kiedy już spadną na chodniki i zieleńce stają się kłopotliwe, a niekiedy niebezpieczne. Właśnie dlatego trzeba wiedzieć, jak właściwie się ich pozbyć.
Liscie leca z drzew (2)

Liście trzeba sprzątać z tych części nieruchomości, które udostępnione są do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż posesji. Taki obowiązek nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości Uchwała nr XVII/423/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.

Co zrobić z zebranymi liśćmi?

Odpady zielone muszą trafiać do pojemników na odpady BIO. Jeśli jest ich więcej, można je gromadzić w workach, które należy zostawić obok pojemników

Odbiór odpadów zielonych z nieruchomości wielorodzinnych:

  • spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty poprzez reprezentujących je zarządców powinny przesyłać do firmy wywozowej zgłoszenie na podstawienie kontenera. Firma podstawi kontener na odpady zielone w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego lub pocztą e-mail; 
  • wskazane jest, aby przedstawiciel wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej powiadomił firmę odbierającą odpady z danej nieruchomości o konieczności odbioru worków z odpadami zielonymi pozostawionych w miejscu gromadzenia odpadów co najmniej 2 dni robocze przed dniem ich harmonogramowego odbioru;
  • odpady zielone można również zbierać w workach i pozostawić w miejscach gromadzenia odpadów, skąd zostaną zabrane odrębnym transportem. Nie należy ich wówczas wrzucać do brązowych pojemników na odpady bio;
  • worki należy ustawić w miejscu gromadzenia odpadów niezawiązane, w sposób zapewniający dostęp powietrza do zgromadzonych w workach odpadów zielonych.

Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie internetowej czystemiasto.gdansk.pl

Konsekwencje i kary

Niesprzątanie liści z przylegających do nieruchomości chodników jest naruszeniem §4 w/w Regulaminu. Grozi za to mandat w wysokości 100 złotych. Obowiązek ten nie dotyczy miejsc, w których obowiązuje płatny postój.

Odpady zielone muszą być gromadzone w sposób selektywny. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może skutkować mandatem od 20 do 500 złotych. Każdy, kto kompostuje odpady zielone na swój użytek musi pamiętać, że owo kompostowanie nie może powodować żadnych uciążliwości dla otoczenia.

Jeśli z powodu nieuprzątniętych liści na chodniku dojdzie do wypadku, odpowiedzialność za to ponosi właściciel lub zarządca nieruchomości. Osoba poszkodowana może domagać się od niego z powództwa cywilnego odszkodowania albo zwrotu kosztów leczenia.