Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Gdańskie Dyżury Altanowe – edycja 2024

Autor: Andrzej Hinz
W ostatnich latach Gdańsk podejmuje intensywne działania mające na celu poprawę stanu czystości i porządku na terenie miasta. Jednym z kluczowych elementów tych starań są regularnie organizowane spotkania edukacyjno-informacyjne, które nie tylko zachęcają mieszkańców do właściwej segregacji odpadów, ale także angażują ich w dialog na temat lokalnych problemów związanych z porządkiem publicznym.
strażnicy z urzędnikami stoją przed namiotem Czyste Miasto Gdańsk

We wtorek i czwartek (23 i 25 kwietnia) miała miejsce kolejna edycja tych spotkań, zorganizowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej. W ramach tego projektu mieszkańcy mieli okazję spotkać się nie tylko z przedstawicielami urzędu, ale także ze strażnikami miejskimi z Referatu Ekologicznego, którzy służyli fachową radą na temat zagadnień związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta.

Pierwszego dnia namioty informacyjne stanęły na Siedlcach, przy ul. Skrajnej 4 oraz ul. Ciasnej 1. W trakcie dyżurów strażnicy miejscy udzielali obszernych wyjaśnień na temat segregacji odpadów oraz rozdawali broszury dotyczące gospodarowania nimi. Drugiego dnia akcja przeniosła się na Suchanino. Organizatorzy rozstawili stanowiska informacyjne przy ul. Paderewskiego 11 i ul. Kamieńskiego 1. Tam również mieszkańcy mogli skonsultować się z ekspertami w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w swojej dzielnicy.

straznicy w namiocie z napisem Czyste Miasto Gdańsk

Warto podkreślić, że edukacja w zakresie segregacji odpadów to nie tylko kwestia estetyki miasta, ale także troska o środowisko naturalne. Odpady komunalne, nietypowe i niebezpieczne, pozostawiane na terenie miasta stanowią realne zagrożenie dla zdrowia publicznego oraz ekosystemu. Dlatego też ciągłe działania mające na celu podnoszenie świadomości mieszkańców są niezbędne dla osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska.