Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zadbajmy o symbole narodowe

Autor: Andrzej Hinz
Pierwsze dni maja to czas ważnych świąt państwowych. Flagi pojawią się na reprezentacyjnych ulicach Gdańska i na prywatnych posesjach. Pamiętajmy, że symbolom państwowym należy okazywać szacunek, a ich niszczenie i znieważanie jest karalne.
Flaga Polski na maszcie

Straż Miejska w Gdańsku przypomina, aby w trakcie majowych świąt i obchodów pamiętać o godnym traktowaniu biało-czerwonych flag. Funkcjonariusze będą zwracać baczną uwagę na to, czy barwy narodowe są używane właściwie i z należytym szacunkiem. Każdy obywatel ma prawo eksponować symbole państwowe, manifestując w ten sposób swoją tożsamość narodową. Powinien przy tym zadbać, aby symbole Rzeczypospolitej Polskiej znajdowały się w godnym i honorowym miejscu. Zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych „Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej […]”.

Symbole RP chroni Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Znieważenie symboli narodowych jest karalne. Zgodnie z art. 137 Kodeksu karnego każdy, kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Natomiast na podstawie art. 49 Kodeksu Wykroczeń, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze aresztu lub grzywny (na sprawcę wykroczenia strażnik może nałożyć mandat do 500 złotych).

Jak prawidłowo eksponować flagę?

Wywieszana flaga powinna być czysta i wyprasowana. Nie wolno dopuścić, by materiał był brudny, podarty, postrzępiony, spłowiały lub pomazany. Podnosząc flagę należy umieścić ją na szczycie masztu. Trzeba pamiętać, że na jednym maszcie może znajdować się tylko jedna flaga. Nie powinna dotykać podłoża, ani być zamoczona w wodzie. Zawsze trzeba sprawdzić, czy kolejność barw jest właściwa, czyli biały na górze, czerwony na dole. Jeżeli owinie się wokół masztu, trzeba ją rozplątać. Flagę można też nieść w pochodzie, wywiesić z okna lub balkonu (na drążku ustawionym prostopadle do budynku) albo zatknąć w specjalnym uchwycie. Starannie umocowana flaga nie powinna ulec zerwaniu. Bardzo istotne jest to, że jeżeli umieścimy ją na drzewcu, nie wolno na nim umieszczać dekoracji ani znaków reklamowych.

Jak się zachować, gdy flaga jest zniszczona?

Uszkodzoną lub taką, która uległa odbarwieniu, należy zniszczyć w godny sposób. Za destrukcję z zachowaniem szacunku uznaje się rozdzielenie barw i dyskretne spalenie. Flagi nie wolno wyrzucać na śmietnik ani porzucać na ulicy. Jeśli jest związana z wyjątkowymi wydarzeniami, powinna trafić do muzeum.