Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Strefa Ograniczonego Postoju (SOP)

W Gdańsku Strefy Ograniczonego Postoju połączone są ze Strefami Płatnego Parkowania. To obszary, na których obowiązują szczególne zasady. Parkować w nich można tylko na płatnych miejscach postojowych, chyba że posiada się specjalny identyfikator.
Ulotka Straży Miejskiej o zasadach panujących w SOP

Przy wjazdach do stref obowiązujących na terenie Gdańska stoją znaki B-39 (Strefa Ograniczonego Postoju) z informacją, że zakaz nie dotyczy posiadacza identyfikatora (określonego typu), wydanego przez zarządcę drogi.

Każdy, kto ma taki dokument (m.in. mieszkaniec), może zaparkować auto w strefie na ogólnych zasadach – czyli tam, gdzie pozwalają na to przepisy Prawa o Ruchu Drogowym (w odpowiedniej odległości od przejść przez jezdnię i skrzyżowań, poza drogami i pasami dla rowerów, uwzględniając obowiązek pozostawienia pieszym 1,5 metra szerokości chodnika).

Ten kto nie ma identyfikatora, może się na terenie Strefy Ograniczonego Postoju tylko zatrzymać (do jednej minuty). Parkowanie dozwolone jest jedynie na miejscach płatnych, oznakowanych znakami pionowymi i poziomymi.

Na górze znak B-39 poniżej tabliczka kogo odwołuje i dalej znak D-18

Podstawowa zasada obowiązująca w Strefie Ograniczonego Postoju: Mam identyfikator? – strefa mnie nie dotyczy. Nie mam identyfikatora? – parkuję tylko na miejscu płatnym!

Zaparkowanie samochodu w Strefie Ograniczonego Postoju bez odpowiedniego identyfikatora oznacza dla kierowcy mandat w wysokości 100 złotych oraz 1 punkt karny. Interwencje podejmują strażnicy miejscy i policjanci.

Natomiast należności z tytułu postoju na miejscach płatnych w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania (ŚSPP) egzekwują pracownicy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Więcej informacji na temat Strefa Płatnego Parkowania na stronie gzdiz.gda.pl

Strefa obejmuje wyznaczony obszar. Wjazd do niej oznaczony jest znakiem B-39 (strefa ograniczonego postoju). Znak nie jest powtarzany po każdym skrzyżowaniu! Obowiązuje on aż do miejsca, w którym stoi znak B-40 (koniec strefy ograniczonego postoju).